หมวดหมู่:

Od tego ~ pęka jej głowa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOd tego ~ pęka jej głowa

  • การออกเสียง : hałasu hałasu [pl]