หมวดหมู่:

ocupación

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงocupación

  • การออกเสียง : journalist journalist [en]
  • การออกเสียง : puta puta [es]
  • การออกเสียง : maestro maestro [es]
  • การออกเสียง : médico médico [es]
  • การออกเสียง : hechicero hechicero [es]
  • การออกเสียง : diseñadora diseñadora [es]
  • การออกเสียง : electroencefalografistas electroencefalografistas [es]