หมวดหมู่:

Oceania countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOceania countries

 • การออกเสียง : 澳大利亚 澳大利亚 [zh]
 • การออกเสียง : パプアニューギニア パプアニューギニア [ja]
 • การออกเสียง : 新西蘭 新西蘭 [zh]
 • การออกเสียง : 圖瓦盧 圖瓦盧 [zh]
 • การออกเสียง : 基里巴斯 基里巴斯 [zh]
 • การออกเสียง : 新西兰 新西兰 [zh]
 • การออกเสียง : 所罗门群岛 所罗门群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 瓦努阿图 瓦努阿图 [zh]
 • การออกเสียง : 马绍尔群岛 马绍尔群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 瑙鲁 瑙鲁 [zh]
 • การออกเสียง : 萨摩亚 萨摩亚 [zh]
 • การออกเสียง : 汤加 汤加 [zh]
 • การออกเสียง : 馬紹爾群島 馬紹爾群島 [zh]
 • การออกเสียง : 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 [zh]
 • การออกเสียง : 瑙魯 瑙魯 [zh]
 • การออกเสียง : 图瓦卢 图瓦卢 [zh]
 • การออกเสียง : 巴布亞新幾內亞 巴布亞新幾內亞 [zh]
 • การออกเสียง : 湯加 湯加 [zh]
 • การออกเสียง : 薩摩亞 薩摩亞 [zh]
 • การออกเสียง : ニュージーラン ニュージーラン [ja]
 • การออกเสียง : 澳大利亞 澳大利亞 [zh]
 • การออกเสียง : 帕劳 帕劳 [zh]
 • การออกเสียง : 所羅門群島 所羅門群島 [zh]
 • การออกเสียง : 瓦努阿圖 瓦努阿圖 [zh]
 • การออกเสียง : 帕勞 帕勞 [zh]