หมวดหมู่:

obrońca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงobrońca

  • การออกเสียง : Marcin Wasilewski Marcin Wasilewski [pl]
  • การออกเสียง : niewyczerpany niewyczerpany [pl]
  • การออกเสียง : niepełnosprawny niepełnosprawny [pl]
  • การออกเสียง : proradziecki proradziecki [pl]
  • การออกเสียง : bitny bitny [pl]
  • การออกเสียง : samobójczy samobójczy [pl]
  • การออกเสียง : niezastąpiony niezastąpiony [pl]
  • การออกเสียง : obrońca praworządności obrońca praworządności [pl]