หมวดหมู่:

oświetlenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoświetlenie

 • การออกเสียง : świetlówka
  świetlówka [pl]
 • การออกเสียง : oświetlacz
  oświetlacz [pl]
 • การออกเสียง : przyćmione
  przyćmione [pl]
 • การออกเสียง : przeciwmgłowe
  przeciwmgłowe [pl]
 • การออกเสียง : błysnąć
  błysnąć [pl]
 • การออกเสียง : abażurek
  abażurek [pl]
 • การออกเสียง : podświetlanie
  podświetlanie [pl]
 • การออกเสียง : kandelabry
  kandelabry [pl]