หมวดหมู่:

numerals

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerals

 • การออกเสียง : cinc mil cinc mil [ca]
 • การออกเสียง : nou mil nou mil [ca]
 • การออกเสียง : trenta-set trenta-set [ca]
 • การออกเสียง : tres-centes tres-centes [ca]
 • การออกเสียง : vuit-centes vuit-centes [ca]
 • การออกเสียง : چوبیس چوبیس [ur]
 • การออกเสียง : milió milió [ca]
 • การออกเสียง : quatre-centes quatre-centes [ca]
 • การออกเสียง : quintilió quintilió [ca]
 • การออกเสียง : seixanta-un seixanta-un [ca]
 • การออกเสียง : setanta-vuit setanta-vuit [ca]
 • การออกเสียง : sis mil sis mil [ca]
 • การออกเสียง : vuit mil vuit mil [ca]
 • การออกเสียง : dos-cents mil dos-cents mil [ca]
 • การออกเสียง : setanta-cinc setanta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-sis cinquanta-sis [ca]
 • การออกเสียง : dos milions dos milions [ca]
 • การออกเสียง : set-cents mil set-cents mil [ca]
 • การออกเสียง : sis-centes sis-centes [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-set cinquanta-set [ca]
 • การออกเสียง : quatre mil quatre mil [ca]
 • การออกเสียง : تئیس تئیس [ur]
 • การออกเสียง : cinc-centes mil cinc-centes mil [ca]
 • การออกเสียง : dos bilions dos bilions [ca]
 • การออกเสียง : noranta-cinc noranta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : noranta-set noranta-set [ca]
 • การออกเสียง : nou-cents mil nou-cents mil [ca]
 • การออกเสียง : seixanta-set seixanta-set [ca]
 • การออกเสียง : set mil set mil [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-cinc vuitanta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : noranta-quatre noranta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : noranta-sis noranta-sis [ca]
 • การออกเสียง : noranta-un noranta-un [ca]
 • การออกเสียง : quatre-centes mil quatre-centes mil [ca]
 • การออกเสียง : setanta-sis setanta-sis [ca]
 • การออกเสียง : sis-cents mil sis-cents mil [ca]
 • การออกเสียง : trilió trilió [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-un vuitanta-un [ca]
 • การออกเสียง : cinc-cents mil cinc-cents mil [ca]
 • การออกเสียง : IV-ый IV-ый [ru]
 • การออกเสียง : quadrilió quadrilió [ca]
 • การออกเสียง : set-centes mil set-centes mil [ca]
 • การออกเสียง : setanta-un setanta-un [ca]
 • การออกเสียง : sis-centes mil sis-centes mil [ca]
 • การออกเสียง : un bilió un bilió [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-quatre vuitanta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-sis vuitanta-sis [ca]
 • การออกเสียง : nou-centes mil nou-centes mil [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-set vuitanta-set [ca]
 • การออกเสียง : ستّاون ستّاون [ur]
 • การออกเสียง : گیارہواں گیارہواں [ur]
 • การออกเสียง : комын комын [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : ௩ [ta] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ௪ [ta] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ௬ [ta] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ௯ [ta] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : c'hwec'h kant c'hwec'h kant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cuaranta siete cuaranta siete [an] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : daou c'hant daou c'hant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : daou vil daou vil [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : eizh kant eizh kant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : fuiṋasumbe fuiṋasumbe [ve] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kanahākūmāhiku kanahākūmāhiku [haw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : makumemune nkombo makumemune nkombo [ts] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mẹtadiladọta mẹtadiladọta [yo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nav c'hant nav c'hant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pevar c'hant pevar c'hant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : quaranta sétte quaranta sétte [co] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : quarantaset quarantaset [rm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tri c'hant tri c'hant [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ветымын ветымын [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : дас кык дас кык [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : дас ӧти дас ӧти [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : дас ӧтик дас ӧтик [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : квайт квайт [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : квайтымын квайтымын [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : кӧкъямысдас кӧкъямысдас [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : нелямын нелямын [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ԋеԉамын-ԍиԅим ԋеԉамын-ԍиԅим [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ӧкмысдас ӧкмысдас [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ӧти ӧти [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : сизимдас сизимдас [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : чолӧм чолӧм [kv] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ҩынҩажәи быжьба ҩынҩажәи быжьба [ab] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ኣርብዓን፡ሾብዓ ኣርብዓን፡ሾብዓ [ti] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : བརྒྱད བརྒྱད [bo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : មួយ មួយ [km] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ែសសឹបំពីរ ែសសឹបំពីរ [km] รอการออกเสียง