หมวดหมู่:

numbers in Serbian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumbers in Serbian

 • การออกเสียง : 1.000.000 - um milhão 1.000.000 - um milhão [pt]
 • การออกเสียง : 10 - dez 10 - dez [pt]
 • การออกเสียง : 70 - setenta 70 - setenta [pt]
 • การออกเสียง : 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : 1.000 - mil 1.000 - mil [pt]
 • การออกเสียง : 1 - um 1 - um [pt]
 • การออกเสียง : 60 - sessenta 60 - sessenta [pt]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 100 - cem 100 - cem [pt]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : 1 000 000 000 1 000 000 000 [yue]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : 2000000 2000000 [sr]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • การออกเสียง : 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]