หมวดหมู่:

numbers in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumbers in French

 • การออกเสียง : vingt vingt [fr]
 • การออกเสียง : deux deux [fr]
 • การออกเสียง : quinze quinze [fr]
 • การออกเสียง : quatre quatre [fr]
 • การออกเสียง : huit huit [fr]
 • การออกเสียง : dix dix [fr]
 • การออกเสียง : cinquante cinquante [fr]
 • การออกเสียง : neuf neuf [fr]
 • การออกเสียง : vingt et un vingt et un [fr]
 • การออกเสียง : trente trente [fr]
 • การออกเสียง : trois trois [fr]
 • การออกเสียง : douze douze [fr]
 • การออกเสียง : quarante quarante [fr]
 • การออกเสียง : dix-sept dix-sept [fr]
 • การออกเสียง : dix-huit dix-huit [fr]
 • การออกเสียง : Soixante Soixante [fr]
 • การออกเสียง : 10 - dez 10 - dez [pt]
 • การออกเสียง : Zéro Zéro [fr]
 • การออกเสียง : vingt-deux vingt-deux [fr]
 • การออกเสียง : sept sept [fr]
 • การออกเสียง : moins moins [fr]
 • การออกเสียง : dix-neuf dix-neuf [fr]
 • การออกเสียง : soixante-dix soixante-dix [fr]
 • การออกเสียง : treize treize [fr]
 • การออกเสียง : quatorze quatorze [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingts quatre-vingts [fr]
 • การออกเสียง : vingt-six vingt-six [fr]
 • การออกเสียง : vingt-cinq vingt-cinq [fr]
 • การออกเสียง : vingt-quatre vingt-quatre [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingt-onze quatre-vingt-onze [fr]
 • การออกเสียง : vingt-sept vingt-sept [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingt-un quatre-vingt-un [fr]
 • การออกเสียง : 1 - um 1 - um [pt]
 • การออกเสียง : vingt-trois vingt-trois [fr]
 • การออกเสียง : nonante nonante [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix [fr]
 • การออกเสียง : trente et un trente et un [fr]
 • การออกเสียง : trente-deux trente-deux [fr]
 • การออกเสียง : vingt-huit vingt-huit [fr]
 • การออกเสียง : 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียง : quarante et un quarante et un [fr]
 • การออกเสียง : vingt-neuf vingt-neuf [fr]
 • การออกเสียง : cinq cents cinq cents [fr]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : trente-cinq trente-cinq [fr]
 • การออกเสียง : 4000 4000 [tt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : trente-trois trente-trois [fr]
 • การออกเสียง : cinquante et un cinquante et un [fr]
 • การออกเสียง : 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : soixante et onze soixante et onze [fr]
 • การออกเสียง : quarante-deux quarante-deux [fr]
 • การออกเสียง : trente-quatre trente-quatre [fr]
 • การออกเสียง : 54 54 [uz]
 • การออกเสียง : soixante et un soixante et un [fr]
 • การออกเสียง : 61 61 [pl]
 • การออกเสียง : huit millions huit millions [fr]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : cinc cinc [oc]
 • การออกเสียง : vingtième vingtième [fr]
 • การออกเสียง : le quart le quart [fr]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : demi-million demi-million [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinze [fr]
 • การออกเสียง : la moitié la moitié [fr]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : 08 08 [fr]
 • การออกเสียง : quarante-trois quarante-trois [fr]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : soixante-dix-huit soixante-dix-huit [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingt-huit quatre-vingt-huit [fr]
 • การออกเสียง : deuxiemes deuxiemes [fr]
 • การออกเสียง : soixante-quatorze soixante-quatorze [fr]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]