หมวดหมู่:

Numbers in Faroese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers in Faroese

  • การออกเสียง : tveir tveir [fo]
  • การออกเสียง : sjey sjey [fo]
  • การออกเสียง : eitt eitt [fo]
  • การออกเสียง : fimm fimm [fo]
  • การออกเสียง : níggju níggju [fo]
  • การออกเสียง : tvey tvey [fo]
  • การออกเสียง : átta átta [fo]
  • การออกเสียง : trý trý [fo]
  • การออกเสียง : fýra fýra [fo]