หมวดหมู่:

numbers in Catalan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumbers in Catalan

 • การออกเสียง : un un [fr]
 • การออกเสียง : tres tres [es]
 • การออกเสียง : quinze quinze [fr]
 • การออกเสียง : quatre quatre [fr]
 • การออกเสียง : cent cent [fr]
 • การออกเสียง : mil mil [es]
 • การออกเสียง : onze onze [fr]
 • การออกเสียง : set set [en]
 • การออกเสียง : Quart Quart [fr]
 • การออกเสียง : nou nou [ca]
 • การออกเสียง : catorze catorze [pt]
 • การออกเสียง : setanta setanta [ga]
 • การออกเสียง : trenta trenta [it]
 • การออกเสียง : primer primer [es]
 • การออกเสียง : prim prim [en]
 • การออกเสียง : quaranta quaranta [ia]
 • การออกเสียง : cinquanta cinquanta [ca]
 • การออกเสียง : dues dues [en]
 • การออกเสียง : vint vint [ca]
 • การออกเสียง : tercer tercer [es]
 • การออกเสียง : dos mil dos mil [es]
 • การออกเสียง : miliard miliard [oc]
 • การออกเสียง : deu deu [ca]
 • การออกเสียง : dotze dotze [oc]
 • การออกเสียง : cinc cinc [oc]
 • การออกเสียง : sext sext [en]
 • การออกเสียง : setze setze [ca]
 • การออกเสียง : segon segon [ca]
 • การออกเสียง : vuit vuit [ca]
 • การออกเสียง : quinzè quinzè [ca]
 • การออกเสียง : quint quint [en]
 • การออกเสียง : trenta-dos trenta-dos [ca]
 • การออกเสียง : tretze tretze [ca]
 • การออกเสียง : divuit divuit [ca]
 • การออกเสียง : disset disset [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-tres quaranta-tres [ca]
 • การออกเสียง : vuit-cents vuit-cents [ca]
 • การออกเสียง : trenta-quatre trenta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : seixanta seixanta [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-quatre quaranta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-dos cinquanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vuitè vuitè [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-nou vuitanta-nou [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-set quaranta-set [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-unè vint-i-unè [ca]
 • การออกเสียง : divuitè divuitè [ca]
 • การออกเสียง : onzè onzè [ca]
 • การออกเสียง : setè setè [ca]
 • การออกเสียง : dos-cents dos-cents [ca]
 • การออกเสียง : deu mil deu mil [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-cinc quaranta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : quatre-cents quatre-cents [ca]
 • การออกเสียง : cent mil cent mil [ca]
 • การออกเสียง : dissetè dissetè [ca]
 • การออกเสียง : dècim dècim [ca]
 • การออกเสียง : dinovè dinovè [ca]
 • การออกเสียง : cinc-cents cinc-cents [ca]
 • การออกเสียง : nou-cents nou-cents [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-sis quaranta-sis [ca]
 • การออกเสียง : trenta-tres trenta-tres [ca]
 • การออกเสียง : tretzè tretzè [ca]
 • การออกเสียง : catorzè catorzè [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-tres vuitanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-dos vuitanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta vuitanta [ca]
 • การออกเสียง : trenta-vuit trenta-vuit [ca]
 • การออกเสียง : vintè vintè [ca]
 • การออกเสียง : centèsim centèsim [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-dos vint-i-dos [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-sis vint-i-sis [ca]
 • การออกเสียง : noranta-tres noranta-tres [ca]
 • การออกเสียง : cinquantè cinquantè [ca]
 • การออกเสียง : vuitantè vuitantè [ca]
 • การออกเสียง : trenta-nou trenta-nou [ca]
 • การออกเสียง : cinquè cinquè [ca]
 • การออกเสียง : octau octau [ca]
 • การออกเสียง : novè novè [ca]
 • การออกเสียง : setanta-dos setanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : un milió un milió [ca]
 • การออกเสียง : desè desè [ca]
 • การออกเสียง : noranta noranta [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-dos quaranta-dos [ca]
 • การออกเสียง : tres-cents tres-cents [ca]
 • การออกเสียง : dotzè dotzè [ca]
 • การออกเสียง : sis-cents sis-cents [ca]
 • การออกเสียง : dinou dinou [ca]
 • การออกเสียง : seixanta-dos seixanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-un vint-i-un [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-tres cinquanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : noranta-dos noranta-dos [ca]
 • การออกเสียง : tres mil tres mil [es]
 • การออกเสียง : setzè setzè [ca]
 • การออกเสียง : seixanta-tres seixanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : dues-centes dues-centes [ca]
 • การออกเสียง : sisè sisè [ca]
 • การออกเสียง : setanta-tres setanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : trenta-cinc trenta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : centè centè [ca]
 • การออกเสียง : trenta-sis trenta-sis [ca]
 • การออกเสียง : mil·lèsim mil·lèsim [ca]