หมวดหมู่:

numbers in Catalan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumbers in Catalan

 • การออกเสียง : un
  un [fr]
 • การออกเสียง : tres
  tres [es]
 • การออกเสียง : quinze
  quinze [fr]
 • การออกเสียง : quatre
  quatre [fr]
 • การออกเสียง : cent
  cent [fr]
 • การออกเสียง : onze
  onze [fr]
 • การออกเสียง : mil
  mil [es]
 • การออกเสียง : set
  set [en]
 • การออกเสียง : Quart
  Quart [fr]
 • การออกเสียง : nou
  nou [ca]
 • การออกเสียง : catorze
  catorze [pt]
 • การออกเสียง : setanta
  setanta [ga]
 • การออกเสียง : trenta
  trenta [it]
 • การออกเสียง : primer
  primer [es]
 • การออกเสียง : prim
  prim [en]
 • การออกเสียง : quaranta
  quaranta [ia]
 • การออกเสียง : cinquanta
  cinquanta [ca]
 • การออกเสียง : dues
  dues [en]
 • การออกเสียง : vint
  vint [ca]
 • การออกเสียง : tercer
  tercer [es]
 • การออกเสียง : dos mil
  dos mil [es]
 • การออกเสียง : miliard
  miliard [oc]
 • การออกเสียง : deu
  deu [ca]
 • การออกเสียง : dotze
  dotze [oc]
 • การออกเสียง : cinc
  cinc [oc]
 • การออกเสียง : sext
  sext [en]
 • การออกเสียง : setze
  setze [ca]
 • การออกเสียง : segon
  segon [ca]
 • การออกเสียง : vuit
  vuit [ca]
 • การออกเสียง : quinzè
  quinzè [ca]
 • การออกเสียง : quint
  quint [en]
 • การออกเสียง : tretze
  tretze [ca]
 • การออกเสียง : trenta-dos
  trenta-dos [ca]
 • การออกเสียง : seixanta
  seixanta [ca]
 • การออกเสียง : divuit
  divuit [ca]
 • การออกเสียง : disset
  disset [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-tres
  quaranta-tres [ca]
 • การออกเสียง : vuit-cents
  vuit-cents [ca]
 • การออกเสียง : trenta-quatre
  trenta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-quatre
  quaranta-quatre [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-dos
  cinquanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vuitè
  vuitè [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-nou
  vuitanta-nou [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-set
  quaranta-set [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-unè
  vint-i-unè [ca]
 • การออกเสียง : onzè
  onzè [ca]
 • การออกเสียง : divuitè
  divuitè [ca]
 • การออกเสียง : dos-cents
  dos-cents [ca]
 • การออกเสียง : setè
  setè [ca]
 • การออกเสียง : deu mil
  deu mil [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-cinc
  quaranta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : cent mil
  cent mil [ca]
 • การออกเสียง : quatre-cents
  quatre-cents [ca]
 • การออกเสียง : dissetè
  dissetè [ca]
 • การออกเสียง : dècim
  dècim [ca]
 • การออกเสียง : dinovè
  dinovè [ca]
 • การออกเสียง : cinc-cents
  cinc-cents [ca]
 • การออกเสียง : nou-cents
  nou-cents [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-sis
  quaranta-sis [ca]
 • การออกเสียง : trenta-tres
  trenta-tres [ca]
 • การออกเสียง : tretzè
  tretzè [ca]
 • การออกเสียง : catorzè
  catorzè [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-tres
  vuitanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta
  vuitanta [ca]
 • การออกเสียง : vuitanta-dos
  vuitanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-dos
  vint-i-dos [ca]
 • การออกเสียง : trenta-vuit
  trenta-vuit [ca]
 • การออกเสียง : vintè
  vintè [ca]
 • การออกเสียง : centèsim
  centèsim [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-sis
  vint-i-sis [ca]
 • การออกเสียง : noranta-tres
  noranta-tres [ca]
 • การออกเสียง : cinquantè
  cinquantè [ca]
 • การออกเสียง : vuitantè
  vuitantè [ca]
 • การออกเสียง : cinquè
  cinquè [ca]
 • การออกเสียง : trenta-nou
  trenta-nou [ca]
 • การออกเสียง : octau
  octau [ca]
 • การออกเสียง : novè
  novè [ca]
 • การออกเสียง : quaranta-dos
  quaranta-dos [ca]
 • การออกเสียง : setanta-dos
  setanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : noranta
  noranta [ca]
 • การออกเสียง : desè
  desè [ca]
 • การออกเสียง : un milió
  un milió [ca]
 • การออกเสียง : tres-cents
  tres-cents [ca]
 • การออกเสียง : dotzè
  dotzè [ca]
 • การออกเสียง : sis-cents
  sis-cents [ca]
 • การออกเสียง : dinou
  dinou [ca]
 • การออกเสียง : seixanta-dos
  seixanta-dos [ca]
 • การออกเสียง : vint-i-un
  vint-i-un [ca]
 • การออกเสียง : cinquanta-tres
  cinquanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : noranta-dos
  noranta-dos [ca]
 • การออกเสียง : tres mil
  tres mil [es]
 • การออกเสียง : seixanta-tres
  seixanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : setzè
  setzè [ca]
 • การออกเสียง : dues-centes
  dues-centes [ca]
 • การออกเสียง : sisè
  sisè [ca]
 • การออกเสียง : trenta-cinc
  trenta-cinc [ca]
 • การออกเสียง : setanta-tres
  setanta-tres [ca]
 • การออกเสียง : centè
  centè [ca]
 • การออกเสียง : trenta-sis
  trenta-sis [ca]
 • การออกเสียง : mil·lèsim
  mil·lèsim [ca]