หมวดหมู่:

Numbers in Armenian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers in Armenian

 • การออกเสียง : 75 75 [fr]
 • การออกเสียง : 72 72 [uz]
 • การออกเสียง : 77 77 [uz]
 • การออกเสียง : 78 78 [uz]
 • การออกเสียง : 73 73 [uz]
 • การออกเสียง : 53 53 [uz]
 • การออกเสียง : 59 59 [uz]
 • การออกเสียง : 54 54 [uz]
 • การออกเสียง : 57 57 [ar]
 • การออกเสียง : 61 61 [uz]
 • การออกเสียง : 62 62 [uz]
 • การออกเสียง : 63 63 [uz]
 • การออกเสียง : 84 84 [uz]
 • การออกเสียง : 79 79 [uz]
 • การออกเสียง : 67 67 [uz]
 • การออกเสียง : 7000 7000 [pt]
 • การออกเสียง : 8000 8000 [pt]