หมวดหมู่:

number 20

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumber 20

 • การออกเสียง : 20 - vinte
  20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : didama
  didama [om]
 • การออกเสียง : ಇಪ್ಪತು
  ಇಪ್ಪತು [kn]
 • การออกเสียง : nîsitanaw
  nîsitanaw [cr]
 • การออกเสียง : ಇಪ್ಪತ್ತು
  ಇಪ್ಪತ್ತು [kn]