หมวดหมู่:

nouns in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns in French

 • การออกเสียงคำว่า erreur erreur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brosse à dents brosse à dents [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lampe Lampe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า feuilles feuilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า voie voie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les oreilles les oreilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า des bottes des bottes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un manteau un manteau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า moisissure moisissure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vagin vagin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-parole porte-parole [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-jarretelles porte-jarretelles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-plume porte-plume [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-monnaie porte-monnaie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte cochère porte cochère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-fenêtre porte-fenêtre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le cœur le cœur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า grandmere grandmere [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fête fête [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boulanger boulanger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jus d'orange Jus d'orange [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chaussette chaussette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Moulins Moulins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า plomb plomb [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les plage les plage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les fleurs les fleurs [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les poids les poids [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les poux les poux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les bulles les bulles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Stylo Stylo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Les crayons Les crayons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fourneau fourneau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tapisserie Tapisserie [de]
 • การออกเสียงคำว่า calanques calanques [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jongleur Jongleur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Savon Savon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า légume légume [fr]
 • การออกเสียงคำว่า balai balai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gout gout [en]
 • การออกเสียงคำว่า jeu jeu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า creuset creuset [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Terrine Terrine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า comté comté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chef chef [fr]
 • การออกเสียงคำว่า marché marché [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gîte gîte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nourriture nourriture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prison prison [en]
 • การออกเสียงคำว่า rire rire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า salope salope [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chienne chienne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avion avion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า côté côté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า annonceuse annonceuse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า annonceur annonceur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า télévision télévision [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pièce pièce [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fenêtre fenêtre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า immeuble immeuble [fr]
 • การออกเสียงคำว่า des frites des frites [fr]
 • การออกเสียงคำว่า une eau minérale une eau minérale [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boisson boisson [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un thé au citron un thé au citron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un sandwich au jambon un sandwich au jambon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un jus de fruit un jus de fruit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un garçon un garçon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'argent l'argent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ma femme ma femme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un parc un parc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un fast-food un fast-food [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Serviette Serviette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า club de gym club de gym [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un campus un campus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un bureau un bureau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un arbre un arbre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า une boîte de nuit une boîte de nuit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mijoteuse mijoteuse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faitout faitout [fr]
 • การออกเสียงคำว่า personnes personnes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า autoportrait autoportrait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า du soir du soir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ici ici [fr]
 • การออกเสียงคำว่า février février [fr]
 • การออกเสียงคำว่า janvier janvier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า œuf dur œuf dur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า œuf poché œuf poché [fr]
 • การออกเสียงคำว่า œuf sur le plat œuf sur le plat [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Poirie Poirie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les châteaux les châteaux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un château un château [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le château le château [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fillettes fillettes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ancêtres ancêtres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sac de plage sac de plage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amie amie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า un colocataire un colocataire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nuit nuit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chambre chambre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า du beurre du beurre [fr]