หมวดหมู่:

nouns in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns in French

 • การออกเสียง : une comète une comète [fr]
 • การออกเสียง : une pluie une pluie [fr]
 • การออกเสียง : une planète une planète [fr]
 • การออกเสียง : la pomme la pomme [fr]
 • การออกเสียง : une étoile une étoile [fr]
 • การออกเสียง : le feuilleton le feuilleton [fr]
 • การออกเสียง : étage étage [fr]
 • การออกเสียง : étagé étagé [fr]
 • การออกเสียง : travailleurs travailleurs [fr]
 • การออกเสียง : carte carte [fr]
 • การออกเสียง : laiterie laiterie [fr]
 • การออกเสียง : lait lait [fr]
 • การออกเสียง : Jus de fruits Jus de fruits [fr]
 • การออกเสียง : J'ai faim J'ai faim [fr]
 • การออกเสียง : bois bois [fr]
 • การออกเสียง : altercation altercation [en]
 • การออกเสียง : duvet duvet [fr]
 • การออกเสียง : parking parking [fr]
 • การออกเสียง : mairie mairie [fr]
 • การออกเสียง : brouillard brouillard [fr]
 • การออกเสียง : soutien-gorge soutien-gorge [fr]
 • การออกเสียง : ouvrier ouvrier [fr]
 • การออกเสียง : façon façon [fr]
 • การออกเสียง : siècles siècles [fr]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : vache vache [fr]
 • การออกเสียง : Reine Reine [fr]
 • การออกเสียง : réservation réservation [fr]
 • การออกเสียง : arrêt de tram arrêt de tram [fr]
 • การออกเสียง : l'arrêt l'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : erreur erreur [fr]
 • การออกเสียง : brosse à dents brosse à dents [fr]
 • การออกเสียง : Lampe Lampe [fr]
 • การออกเสียง : feuilles feuilles [fr]
 • การออกเสียง : voie voie [fr]
 • การออกเสียง : les oreilles les oreilles [fr]
 • การออกเสียง : des bottes des bottes [fr]
 • การออกเสียง : un manteau un manteau [fr]
 • การออกเสียง : moisissure moisissure [fr]
 • การออกเสียง : vagin vagin [fr]
 • การออกเสียง : porte-parole porte-parole [fr]
 • การออกเสียง : porte-jarretelles porte-jarretelles [fr]
 • การออกเสียง : porte-plume porte-plume [fr]
 • การออกเสียง : porte-monnaie porte-monnaie [fr]
 • การออกเสียง : porte cochère porte cochère [fr]
 • การออกเสียง : porte-fenêtre porte-fenêtre [fr]
 • การออกเสียง : le cœur le cœur [fr]
 • การออกเสียง : grandmere grandmere [fr]
 • การออกเสียง : fête fête [fr]
 • การออกเสียง : boulanger boulanger [fr]
 • การออกเสียง : Jus d'orange Jus d'orange [fr]
 • การออกเสียง : chaussette chaussette [fr]
 • การออกเสียง : Moulins Moulins [fr]
 • การออกเสียง : plomb plomb [fr]
 • การออกเสียง : les plage les plage [fr]
 • การออกเสียง : les fleurs les fleurs [fr]
 • การออกเสียง : les poids les poids [fr]
 • การออกเสียง : les poux les poux [fr]
 • การออกเสียง : les bulles les bulles [fr]
 • การออกเสียง : Stylo Stylo [fr]
 • การออกเสียง : Les crayons Les crayons [fr]
 • การออกเสียง : fourneau fourneau [fr]
 • การออกเสียง : Tapisserie Tapisserie [de]
 • การออกเสียง : calanques calanques [fr]
 • การออกเสียง : Jongleur Jongleur [fr]
 • การออกเสียง : Savon Savon [fr]
 • การออกเสียง : légume légume [fr]
 • การออกเสียง : balai balai [fr]
 • การออกเสียง : gout gout [en]
 • การออกเสียง : jeu jeu [fr]
 • การออกเสียง : creuset creuset [fr]
 • การออกเสียง : Terrine Terrine [fr]
 • การออกเสียง : comté comté [fr]
 • การออกเสียง : chef chef [fr]
 • การออกเสียง : marché marché [fr]
 • การออกเสียง : gîte gîte [fr]
 • การออกเสียง : nourriture nourriture [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียง : prison prison [en]
 • การออกเสียง : rire rire [fr]
 • การออกเสียง : salope salope [fr]
 • การออกเสียง : chienne chienne [fr]
 • การออกเสียง : avion avion [fr]
 • การออกเสียง : côté côté [fr]
 • การออกเสียง : annonceuse annonceuse [fr]
 • การออกเสียง : annonceur annonceur [fr]
 • การออกเสียง : télévision télévision [fr]
 • การออกเสียง : pièce pièce [fr]
 • การออกเสียง : immeuble immeuble [fr]
 • การออกเสียง : des frites des frites [fr]
 • การออกเสียง : une eau minérale une eau minérale [fr]
 • การออกเสียง : boisson boisson [fr]
 • การออกเสียง : un thé au citron un thé au citron [fr]
 • การออกเสียง : un sandwich au jambon un sandwich au jambon [fr]
 • การออกเสียง : un jus de fruit un jus de fruit [fr]
 • การออกเสียง : un garçon un garçon [fr]
 • การออกเสียง : l'argent l'argent [fr]
 • การออกเสียง : ma femme ma femme [fr]
 • การออกเสียง : un parc un parc [fr]
 • การออกเสียง : un fast-food un fast-food [fr]