• การออกเสียงคำว่า nouilles nouilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า carotte carotte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la carotte la carotte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า des ciels des ciels [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le savant le savant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า une chaise une chaise [fr]
 • การออกเสียงคำว่า porte-avions porte-avions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า savonner savonner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le savon le savon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sabot sabot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gélatines gélatines [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la robe la robe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La fripouille La fripouille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le roi le roi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poissonnier poissonnier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Entr'acte Entr'acte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า escaliers escaliers [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pois de senteur pois de senteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cornet cornet [en]
 • การออกเสียงคำว่า plat plat [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aumônière aumônière [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la souris la souris [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Un trublion Un trublion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la chaise la chaise [fr]
 • การออกเสียงคำว่า une glace une glace [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Les magasins Les magasins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la brosse la brosse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brocolis brocolis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le chat le chat [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vert verres vert verres [fr]