หมวดหมู่:

nouns in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns in French

 • การออกเสียง : sucre sucre [fr]
 • การออกเสียง : Angleterre Angleterre [fr]
 • การออกเสียง : fenêtre fenêtre [fr]
 • การออกเสียง : le chien le chien [fr]
 • การออกเสียง : cultivateur cultivateur [fr]
 • การออกเสียง : oeuf oeuf [fr]
 • การออกเสียง : bûche bûche [fr]
 • การออกเสียง : monolithe monolithe [fr]
 • การออกเสียง : intercalaire intercalaire [fr]
 • การออกเสียง : planétarium planétarium [fr]
 • การออกเสียง : abbaye abbaye [fr]
 • การออกเสียง : forteresse forteresse [fr]
 • การออกเสียง : vélomoteur vélomoteur [fr]
 • การออกเสียง : hydroglisseur hydroglisseur [fr]
 • การออกเสียง : motocyclette motocyclette [fr]
 • การออกเสียง : fromage fromage [fr]
 • การออกเสียง : bateau bateau [fr]
 • การออกเสียง : métro métro [fr]
 • การออกเสียง : véranda véranda [fr]
 • การออกเสียง : basse-cour basse-cour [fr]
 • การออกเสียง : coffre coffre [fr]
 • การออกเสียง : ruisselet ruisselet [fr]
 • การออกเสียง : historiette historiette [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : raccourci raccourci [fr]
 • การออกเสียง : Pipeau Pipeau [fr]
 • การออกเสียง : vendangeur vendangeur [fr]
 • การออกเสียง : cousinade cousinade [fr]
 • การออกเสียง : bruyère bruyère [fr]
 • การออกเสียง : mangeoire mangeoire [fr]
 • การออกเสียง : trentain trentain [fr]
 • การออกเสียง : enregistrement enregistrement [fr]
 • การออกเสียง : ténacité ténacité [fr]
 • การออกเสียง : contre-accusation contre-accusation [fr]
 • การออกเสียง : angle de champ angle de champ [fr]
 • การออกเสียง : suspens suspens [fr]
 • การออกเสียง : sous-texte sous-texte [fr]
 • การออกเสียง : iambe iambe [fr]
 • การออกเสียง : pellagre pellagre [fr]
 • การออกเสียง : vouvoiement vouvoiement [fr]
 • การออกเสียง : tenture tenture [fr]
 • การออกเสียง : volupté volupté [fr]
 • การออกเสียง : foyer d'infection foyer d'infection [fr]
 • การออกเสียง : élaboration élaboration [fr]
 • การออกเสียง : asservissement asservissement [fr]
 • การออกเสียง : toxicomanie toxicomanie [fr]
 • การออกเสียง : inégalité inégalité [fr]
 • การออกเสียง : immatriculation immatriculation [fr]
 • การออกเสียง : politicienne politicienne [fr]
 • การออกเสียง : décideur décideur [fr]
 • การออกเสียง : agressivité agressivité [fr]
 • การออกเสียง : aisance aisance [fr]
 • การออกเสียง : désertification désertification [fr]
 • การออกเสียง : sanctuaire sanctuaire [fr]
 • การออกเสียง : pétrole pétrole [fr]
 • การออกเสียง : bénévole bénévole [fr]
 • การออกเสียง : déprime déprime [fr]
 • การออกเสียง : camionnette camionnette [fr]
 • การออกเสียง : ivresse ivresse [fr]
 • การออกเสียง : précarité précarité [fr]
 • การออกเสียง : dispositif dispositif [fr]
 • การออกเสียง : émeutier émeutier [fr]
 • การออกเสียง : affrontement affrontement [fr]
 • การออกเสียง : soupape de sûreté soupape de sûreté [fr]
 • การออกเสียง : transformateur transformateur [fr]
 • การออกเสียง : supporteur supporteur [fr]
 • การออกเสียง : événement événement [fr]
 • การออกเสียง : javelot javelot [fr]
 • การออกเสียง : panonceau panonceau [fr]
 • การออกเสียง : tour d’ivoire tour d’ivoire [fr]
 • การออกเสียง : liseré liseré [fr]
 • การออกเสียง : glaise glaise [fr]
 • การออกเสียง : répertoire répertoire [fr]
 • การออกเสียง : ossement ossement [fr]
 • การออกเสียง : va-et-vient va-et-vient [fr]
 • การออกเสียง : combinaison combinaison [fr]
 • การออกเสียง : croissanterie croissanterie [fr]
 • การออกเสียง : étrenne étrenne [fr]
 • การออกเสียง : canotage canotage [fr]
 • การออกเสียง : side-car side-car [fr]
 • การออกเสียง : Pavillon Pavillon [fr]
 • การออกเสียง : Compte-rendu Compte-rendu [fr]
 • การออกเสียง : saladier saladier [fr]
 • การออกเสียง : réfectoire réfectoire [fr]
 • การออกเสียง : roue roue [fr]
 • การออกเสียง : peuplier peuplier [fr]
 • การออกเสียง : perceuse perceuse [fr]
 • การออกเสียง : pédalo pédalo [fr]
 • การออกเสียง : séance séance [fr]
 • การออกเสียง : émetteur émetteur [fr]
 • การออกเสียง : patinoire patinoire [fr]
 • การออกเสียง : botte de neige botte de neige [fr]
 • การออกเสียง : réchaud réchaud [fr]
 • การออกเสียง : carburateur carburateur [fr]
 • การออกเสียง : devinette devinette [fr]
 • การออกเสียง : syndicat syndicat [fr]
 • การออกเสียง : maison d'édition maison d'édition [fr]
 • การออกเสียง : gratte-ciel gratte-ciel [fr]
 • การออกเสียง : délit délit [fr]
 • การออกเสียง : contrainte contrainte [fr]