หมวดหมู่:

nouns in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns in French

 • การออกเสียง : poisson poisson [fr]
 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : lait lait [fr]
 • การออกเสียง : eau eau [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : aigle aigle [fr]
 • การออกเสียง : noir noir [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie charcuterie [en]
 • การออกเสียง : oeuf oeuf [fr]
 • การออกเสียง : fromage fromage [fr]
 • การออกเสียง : janvier janvier [fr]
 • การออกเสียง : femme femme [fr]
 • การออกเสียง : surprise surprise [en]
 • การออกเสียง : dame dame [en]
 • การออกเสียง : neige neige [fr]
 • การออกเสียง : peur peur [fr]
 • การออกเสียง : magasin magasin [fr]
 • การออกเสียง : prison prison [en]
 • การออกเสียง : salope salope [fr]
 • การออกเสียง : parapluie parapluie [fr]
 • การออกเสียง : pâtisserie pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : famille famille [fr]
 • การออกเสียง : chef chef [fr]
 • การออกเสียง : nuit nuit [fr]
 • การออกเสียง : jardin jardin [fr]
 • การออกเสียง : pomme de terre pomme de terre [fr]
 • การออกเสียง : février février [fr]
 • การออกเสียง : soleil soleil [fr]
 • การออกเสียง : livre livre [fr]
 • การออกเสียง : J'ai faim J'ai faim [fr]
 • การออกเสียง : Lampe Lampe [fr]
 • การออกเสียง : cœur cœur [fr]
 • การออกเสียง : les yeux les yeux [fr]
 • การออกเสียง : beurre beurre [fr]
 • การออกเสียง : étoile étoile [fr]
 • การออกเสียง : chocolat chocolat [fr]
 • การออกเสียง : musique musique [fr]
 • การออกเสียง : meringue meringue [fr]
 • การออกเสียง : avion avion [fr]
 • การออกเสียง : plat plat [fr]
 • การออกเสียง : poulet poulet [fr]
 • การออกเสียง : jour jour [fr]
 • การออกเสียง : L'eau L'eau [fr]
 • การออกเสียง : professeur professeur [fr]
 • การออกเสียง : abbaye abbaye [fr]
 • การออกเสียง : père père [fr]
 • การออกเสียง : bière bière [fr]
 • การออกเสียง : poêle poêle [fr]
 • การออกเสียง : abricot abricot [fr]
 • การออกเสียง : vache vache [fr]
 • การออกเสียง : crème brûlée crème brûlée [fr]
 • การออกเสียง : sucre sucre [fr]
 • การออกเสียง : mère mère [fr]
 • การออกเสียง : feu feu [fr]
 • การออกเสียง : américain américain [fr]
 • การออกเสียง : oignon oignon [fr]
 • การออกเสียง : étudiant étudiant [fr]
 • การออกเสียง : lapin lapin [fr]
 • การออกเสียง : lac lac [fr]
 • การออกเสียง : chaussures chaussures [fr]
 • การออกเสียง : citron citron [fr]
 • การออกเสียง : manteau manteau [fr]
 • การออกเสียง : duvet duvet [en]
 • การออกเสียง : gâteau gâteau [fr]
 • การออกเสียง : boeuf boeuf [fr]
 • การออกเสียง : Reine Reine [fr]
 • การออกเสียง : Fait Fait [fr]
 • การออกเสียง : Bijou Bijou [fr]
 • การออกเสียง : chambre chambre [fr]
 • การออกเสียง : verre verre [fr]
 • การออกเสียง : fenêtre fenêtre [fr]
 • การออกเสียง : le chien le chien [fr]
 • การออกเสียง : rire rire [fr]
 • การออกเสียง : cadeau cadeau [fr]
 • การออกเสียง : métro métro [fr]
 • การออกเสียง : cuillère cuillère [fr]
 • การออกเสียง : fête fête [fr]
 • การออกเสียง : chaussure chaussure [fr]
 • การออกเสียง : pois pois [fr]
 • การออกเสียง : chienne chienne [fr]
 • การออกเสียง : boulanger boulanger [fr]
 • การออกเสียง : banlieue banlieue [fr]
 • การออกเสียง : carte carte [fr]
 • การออกเสียง : brouillard brouillard [fr]
 • การออกเสียง : crème crème [fr]
 • การออกเสียง : dieu dieu [fr]
 • การออกเสียง : Le pain Le pain [fr]
 • การออกเสียง : pharmacie pharmacie [fr]
 • การออกเสียง : jeu jeu [fr]
 • การออกเสียง : parking parking [fr]
 • การออกเสียง : bois bois [fr]
 • การออกเสียง : grand-mère grand-mère [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียง : bateau bateau [fr]
 • การออกเสียง : Angleterre Angleterre [fr]
 • การออกเสียง : pamplemousse pamplemousse [fr]
 • การออกเสียง : Chanson Chanson [fr]
 • การออกเสียง : hypocrite hypocrite [en]
 • การออกเสียง : marché marché [fr]
 • การออกเสียง : nuage nuage [fr]