หมวดหมู่:

nouns (tr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns (tr)

 • การออกเสียง : gaz gaz [fr]
 • การออกเสียง : surat surat [hi]
 • การออกเสียง : nedamet nedamet [tr]
 • การออกเสียง : tapu tapu [mi]
 • การออกเสียง : materyal materyal [tr]
 • การออกเสียง : tesis tesis [es]
 • การออกเสียง : musibet musibet [tr]
 • การออกเสียง : gondol gondol [hu]
 • การออกเสียง : senkronizasyon senkronizasyon [tr]
 • การออกเสียง : garsonluk garsonluk [tr]
 • การออกเสียง : niyaz niyaz [tr]
 • การออกเสียง : sırdaş sırdaş [tr]
 • การออกเสียง : anormallik anormallik [tr]
 • การออกเสียง : keyfiyet keyfiyet [tr]
 • การออกเสียง : hoşbeş hoşbeş [tr]
 • การออกเสียง : yoklama yoklama [tr]
 • การออกเสียง : mikrop mikrop [tr]
 • การออกเสียง : vebal vebal [tr]
 • การออกเสียง : körük körük [tr]
 • การออกเสียง : vahiy vahiy [tr]
 • การออกเสียง : kıvırcık kıvırcık [tr]
 • การออกเสียง : suskunluk suskunluk [tr]
 • การออกเสียง : riayet riayet [tr]
 • การออกเสียง : zürriyet zürriyet [tr]
 • การออกเสียง : kömürlük kömürlük [tr]
 • การออกเสียง : özveri özveri [tr]
 • การออกเสียง : yamak yamak [tr]
 • การออกเสียง : resepsiyon resepsiyon [tr]
 • การออกเสียง : talimat talimat [tr]
 • การออกเสียง : varyasyon varyasyon [tr]
 • การออกเสียง : riya riya [tr]
 • การออกเสียง : taşkınlık taşkınlık [tr]
 • การออกเสียง : göçmen göçmen [tr]
 • การออกเสียง : küf küf [tr]
 • การออกเสียง : leylâk leylâk [tr]
 • การออกเสียง : tatlandırıcı tatlandırıcı [tr]
 • การออกเสียง : yaklaşım yaklaşım [tr]
 • การออกเสียง : kalbur kalbur [tr]