หมวดหมู่:

nouns (tr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnouns (tr)

 • การออกเสียงคำว่า anormallik anormallik [tr]
 • การออกเสียงคำว่า garsonluk garsonluk [tr]
 • การออกเสียงคำว่า gaz gaz [fr]
 • การออกเสียงคำว่า göçmen göçmen [tr]
 • การออกเสียงคำว่า gondol gondol [hu]
 • การออกเสียงคำว่า hoşbeş hoşbeş [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kalbur kalbur [tr]
 • การออกเสียงคำว่า keyfiyet keyfiyet [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kıvırcık kıvırcık [tr]
 • การออกเสียงคำว่า kömürlük kömürlük [tr]
 • การออกเสียงคำว่า körük körük [tr]
 • การออกเสียงคำว่า küf küf [tr]
 • การออกเสียงคำว่า leylâk leylâk [tr]
 • การออกเสียงคำว่า materyal materyal [tr]
 • การออกเสียงคำว่า mikrop mikrop [tr]
 • การออกเสียงคำว่า musibet musibet [tr]
 • การออกเสียงคำว่า nedamet nedamet [tr]
 • การออกเสียงคำว่า niyaz niyaz [tr]
 • การออกเสียงคำว่า özveri özveri [tr]
 • การออกเสียงคำว่า resepsiyon resepsiyon [tr]
 • การออกเสียงคำว่า riayet riayet [tr]
 • การออกเสียงคำว่า riya riya [tr]
 • การออกเสียงคำว่า senkronizasyon senkronizasyon [tr]
 • การออกเสียงคำว่า sırdaş sırdaş [tr]
 • การออกเสียงคำว่า surat surat [hi]
 • การออกเสียงคำว่า suskunluk suskunluk [tr]
 • การออกเสียงคำว่า talimat talimat [tr]
 • การออกเสียงคำว่า tapu tapu [mi]
 • การออกเสียงคำว่า taşkınlık taşkınlık [tr]
 • การออกเสียงคำว่า tatlandırıcı tatlandırıcı [tr]
 • การออกเสียงคำว่า tesis tesis [es]
 • การออกเสียงคำว่า vahiy vahiy [tr]
 • การออกเสียงคำว่า varyasyon varyasyon [tr]
 • การออกเสียงคำว่า vebal vebal [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yaklaşım yaklaşım [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yamak yamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า yoklama yoklama [tr]
 • การออกเสียงคำว่า zürriyet zürriyet [tr]