หมวดหมู่:

noun pl.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun pl.

 • การออกเสียง : spats spats [en]
 • การออกเสียง : teenagers teenagers [en]
 • การออกเสียง : Cheerios Cheerios [en]
 • การออกเสียง : effects effects [en]
 • การออกเสียง : belongings belongings [en]
 • การออกเสียง : visitors visitors [en]
 • การออกเสียง : gestures gestures [en]
 • การออกเสียง : sexes sexes [en]
 • การออกเสียง : cents cents [de]
 • การออกเสียง : associates associates [en]
 • การออกเสียง : Swedes Swedes [en]
 • การออกเสียง : shops shops [en]
 • การออกเสียง : relationships relationships [en]
 • การออกเสียง : salutations salutations [en]
 • การออกเสียง : gases gases [en]
 • การออกเสียง : utilities utilities [en]
 • การออกเสียง : frequencies frequencies [en]
 • การออกเสียง : Dubliners Dubliners [en]
 • การออกเสียง : Celts Celts [en]
 • การออกเสียง : chattels chattels [en]
 • การออกเสียง : demonstrative pronouns demonstrative pronouns [en]
 • การออกเสียง : Nobles Nobles [fr]
 • การออกเสียง : one-liners one-liners [en]
 • การออกเสียง : penpals penpals [en]
 • การออกเสียง : radii radii [en]
 • การออกเสียง : prompts prompts [en]
 • การออกเสียง : clocks clocks [en]
 • การออกเสียง : beverages beverages [en]
 • การออกเสียง : t-shirts t-shirts [en]
 • การออกเสียง : metres metres [en]
 • การออกเสียง : pedagogies pedagogies [en]
 • การออกเสียง : abeyances abeyances [en]
 • การออกเสียง : tags tags [en]
 • การออกเสียง : pathogens pathogens [en]
 • การออกเสียง : launches launches [en]
 • การออกเสียง : hops hops [en]
 • การออกเสียง : aspects aspects [en]
 • การออกเสียง : pirates pirates [en]
 • การออกเสียง : hieroglyphs hieroglyphs [en]
 • การออกเสียง : trekkers trekkers [en]
 • การออกเสียง : containers containers [en]
 • การออกเสียง : cassettes cassettes [en]
 • การออกเสียง : loanwords loanwords [en]
 • การออกเสียง : antitheses antitheses [en]
 • การออกเสียง : laughs laughs [en]
 • การออกเสียง : norms norms [en]
 • การออกเสียง : respects respects [en]
 • การออกเสียง : foxes foxes [en]
 • การออกเสียง : staffers staffers [en]
 • การออกเสียง : relics relics [en]
 • การออกเสียง : illuminati illuminati [la]
 • การออกเสียง : memoranda memoranda [en]
 • การออกเสียง : hectares hectares [en]
 • การออกเสียง : specials specials [en]
 • การออกเสียง : convicts convicts [en]
 • การออกเสียง : arrears arrears [en]
 • การออกเสียง : earth elements earth elements [en]
 • การออกเสียง : flaws flaws [en]
 • การออกเสียง : galaxies galaxies [en]
 • การออกเสียง : Aztecs Aztecs [en]
 • การออกเสียง : pseudopodia pseudopodia [en]
 • การออกเสียง : tornadoes tornadoes [en]
 • การออกเสียง : walruses walruses [en]
 • การออกเสียง : gyri gyri [en]
 • การออกเสียง : fricatives fricatives [en]
 • การออกเสียง : stamps stamps [en]
 • การออกเสียง : masks masks [en]
 • การออกเสียง : movables movables [en]
 • การออกเสียง : walls walls [en]
 • การออกเสียง : clerks clerks [en]
 • การออกเสียง : seizures seizures [en]
 • การออกเสียง : stationers stationers [en]
 • การออกเสียง : jewels jewels [en]
 • การออกเสียง : employees employees [en]
 • การออกเสียง : varices varices [en]
 • การออกเสียง : rides rides [fr]
 • การออกเสียง : semantics semantics [en]
 • การออกเสียง : similes similes [en]
 • การออกเสียง : mammalia mammalia [la]
 • การออกเสียง : butterflies butterflies [en]
 • การออกเสียง : colleges colleges [en]
 • การออกเสียง : extrema extrema [en]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : catalogues catalogues [en]
 • การออกเสียง : acts acts [en]
 • การออกเสียง : cares cares [en]
 • การออกเสียง : centimetres centimetres [en]
 • การออกเสียง : sons of bitches sons of bitches [en]
 • การออกเสียง : branches branches [fr]
 • การออกเสียง : pears pears [en]
 • การออกเสียง : depths depths [en]
 • การออกเสียง : appendices appendices [en]
 • การออกเสียง : continua continua [it]
 • การออกเสียง : automata automata [en]
 • การออกเสียง : televisions televisions [en]
 • การออกเสียง : attacks attacks [en]
 • การออกเสียง : smartphones smartphones [en]
 • การออกเสียง : layers layers [en]
 • การออกเสียง : tactics tactics [en]
 • การออกเสียง : sweets sweets [en]