หมวดหมู่:

noun pl.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun pl.

 • การออกเสียง : frenos
  frenos [es]
 • การออกเสียง : does
  does [en]
 • การออกเสียง : years
  years [en]
 • การออกเสียง : congratulations
  congratulations [en]
 • การออกเสียง : ears
  ears [en]
 • การออกเสียง : boys
  boys [en]
 • การออกเสียง : curtains
  curtains [en]
 • การออกเสียง : feet
  feet [en]
 • การออกเสียง : Cairns
  Cairns [en]
 • การออกเสียง : chips
  chips [en]
 • การออกเสียง : statistics
  statistics [en]
 • การออกเสียง : tomatoes
  tomatoes [en]
 • การออกเสียง : gentlemen
  gentlemen [en]
 • การออกเสียง : series
  series [en]
 • การออกเสียง : advantages
  advantages [en]
 • การออกเสียง : desserts
  desserts [en]
 • การออกเสียง : words
  words [en]
 • การออกเสียง : triglycerides
  triglycerides [en]
 • การออกเสียง : media
  media [en]
 • การออกเสียง : changes
  changes [en]
 • การออกเสียง : stairs
  stairs [en]
 • การออกเสียง : cattle
  cattle [en]
 • การออกเสียง : ethics
  ethics [en]
 • การออกเสียง : fungi
  fungi [en]
 • การออกเสียง : shorts
  shorts [en]
 • การออกเสียง : cheers
  cheers [en]
 • การออกเสียง : comics
  comics [en]
 • การออกเสียง : platypus
  platypus [en]
 • การออกเสียง : categories
  categories [en]
 • การออกเสียง : books
  books [en]
 • การออกเสียง : characteristics
  characteristics [en]
 • การออกเสียง : hands
  hands [en]
 • การออกเสียง : sausages
  sausages [en]
 • การออกเสียง : edamame
  edamame [en]
 • การออกเสียง : girls
  girls [en]
 • การออกเสียง : sandwiches
  sandwiches [en]
 • การออกเสียง : mice
  mice [en]
 • การออกเสียง : Brussels sprouts
  Brussels sprouts [en]
 • การออกเสียง : euros
  euros [es]
 • การออกเสียง : rocks
  rocks [en]
 • การออกเสียง : pupils
  pupils [en]
 • การออกเสียง : potatoes
  potatoes [en]
 • การออกเสียง : facilities
  facilities [en]
 • การออกเสียง : dice
  dice [en]
 • การออกเสียง : seraphim
  seraphim [en]
 • การออกเสียง : dates
  dates [en]
 • การออกเสียง : algae
  algae [en]
 • การออกเสียง : beaches
  beaches [en]
 • การออกเสียง : sounds
  sounds [en]
 • การออกเสียง : nuts
  nuts [en]
 • การออกเสียง : widgets
  widgets [en]
 • การออกเสียง : bones
  bones [en]
 • การออกเสียง : legs
  legs [en]
 • การออกเสียง : graffiti
  graffiti [en]
 • การออกเสียง : rhythms
  rhythms [en]
 • การออกเสียง : lungs
  lungs [en]
 • การออกเสียง : sentences
  sentences [en]
 • การออกเสียง : knickers
  knickers [en]
 • การออกเสียง : geese
  geese [en]
 • การออกเสียง : squirrels
  squirrels [en]
 • การออกเสียง : boundaries
  boundaries [en]
 • การออกเสียง : alumni
  alumni [en]
 • การออกเสียง : days
  days [en]
 • การออกเสียง : exercises
  exercises [en]
 • การออกเสียง : Vans
  Vans [en]
 • การออกเสียง : stories
  stories [en]
 • การออกเสียง : crayons
  crayons [en]
 • การออกเสียง : hors d'oeuvres
  hors d'oeuvres [fr]
 • การออกเสียง : kilometres
  kilometres [en]
 • การออกเสียง : bitches
  bitches [en]
 • การออกเสียง : vignettes
  vignettes [en]
 • การออกเสียง : arms
  arms [en]
 • การออกเสียง : consequences
  consequences [en]
 • การออกเสียง : watches
  watches [en]
 • การออกเสียง : cymbals
  cymbals [en]
 • การออกเสียง : analyses
  analyses [en]
 • การออกเสียง : trees
  trees [en]
 • การออกเสียง : accessories
  accessories [en]
 • การออกเสียง : carbohydrates
  carbohydrates [en]
 • การออกเสียง : french fries
  french fries [en]
 • การออกเสียง : procedures
  procedures [en]
 • การออกเสียง : chestnuts
  chestnuts [en]
 • การออกเสียง : drawers
  drawers [en]
 • การออกเสียง : appliances
  appliances [en]
 • การออกเสียง : disadvantages
  disadvantages [en]
 • การออกเสียง : directions
  directions [en]
 • การออกเสียง : idioms
  idioms [en]
 • การออกเสียง : ovaries
  ovaries [en]
 • การออกเสียง : antlers
  antlers [en]
 • การออกเสียง : restaurants
  restaurants [de]
 • การออกเสียง : linguistics
  linguistics [en]
 • การออกเสียง : kilometers
  kilometers [en]
 • การออกเสียง : headquarters
  headquarters [en]
 • การออกเสียง : lies
  lies [en]
 • การออกเสียง : proteins
  proteins [en]
 • การออกเสียง : claws
  claws [en]
 • การออกเสียง : schedules
  schedules [en]
 • การออกเสียง : Helicobacter pylori
  Helicobacter pylori [en]
 • การออกเสียง : presents
  presents [en]
 • การออกเสียง : Isotopes
  Isotopes [en]