หมวดหมู่:

Noun (a world)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNoun (a world)

 • การออกเสียง : do do [en]
 • การออกเสียง : adjective adjective [en]
 • การออกเสียง : theater theater [en]
 • การออกเสียง : baby baby [en]
 • การออกเสียง : Buch Buch [de]
 • การออกเสียง : text text [en]
 • การออกเสียง : tero tero [eo]
 • การออกเสียง : 汗国 汗国 [zh]
 • การออกเสียง : Venuso Venuso [eo]
 • การออกเสียง : immigratie immigratie [nl]
 • การออกเสียง : rechtspraak rechtspraak [nl]
 • การออกเสียง : دنیایی دنیایی [fa]
 • การออกเสียง : dast dast [de]
 • การออกเสียง : gomuš gomuš [tly]
 • การออกเสียง : vyl vyl [tly]
 • การออกเสียง : oxor oxor [tly]
 • การออกเสียง : ανεμοσκορπίσματα ανεμοσκορπίσματα [el]