หมวดหมู่:

Noun (a care)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNoun (a care)

  • การออกเสียง : actor actor [en]
  • การออกเสียง : advantage advantage [en]
  • การออกเสียง : beard beard [en]
  • การออกเสียง : envelope envelope [en]
  • การออกเสียง : frase frase [es]
  • การออกเสียง : manure manure [en]
  • การออกเสียง : milk milk [en]
  • การออกเสียง : sztuczne ognie sztuczne ognie [pl]
  • การออกเสียง : هَمٌ هَمٌ [ar]