หมวดหมู่:

noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : safari safari [en]
 • การออกเสียง : boot boot [de]
 • การออกเสียง : control control [en]
 • การออกเสียง : rescue rescue [en]
 • การออกเสียง : voyage voyage [en]
 • การออกเสียง : negative negative [en]
 • การออกเสียง : annihilation annihilation [en]
 • การออกเสียง : Gesundheit Gesundheit [de]
 • การออกเสียง : vale vale [en]
 • การออกเสียง : coal coal [en]
 • การออกเสียง : bom bom [pt]
 • การออกเสียง : kochanie kochanie [pl]
 • การออกเสียง : jar jar [en]
 • การออกเสียง : wreck wreck [en]
 • การออกเสียง : associate associate [en]
 • การออกเสียง : Guard Guard [en]
 • การออกเสียง : router (US pronunciation) router (US pronunciation) [en]
 • การออกเสียง : comb comb [en]
 • การออกเสียง : fog fog [en]
 • การออกเสียง : Dobranoc Dobranoc [pl]
 • การออกเสียง : effect effect [en]
 • การออกเสียง : pedestrian pedestrian [en]
 • การออกเสียง : spell spell [en]
 • การออกเสียง : tail tail [en]
 • การออกเสียง : tractor tractor [en]
 • การออกเสียง : tempo tempo [it]
 • การออกเสียง : prick prick [en]
 • การออกเสียง : herd herd [en]
 • การออกเสียง : sentence sentence [en]
 • การออกเสียง : chowder chowder [en]
 • การออกเสียง : fiasco fiasco [en]
 • การออกเสียง : cryptozoology cryptozoology [en]
 • การออกเสียง : pass pass [en]
 • การออกเสียง : hostile hostile [en]
 • การออกเสียง : revelation revelation [en]
 • การออกเสียง : flamenco flamenco [hu]
 • การออกเสียง : real real [en]
 • การออกเสียง : deficit deficit [en]
 • การออกเสียง : post post [en]
 • การออกเสียง : baton baton [en]
 • การออกเสียง : cactus cactus [en]
 • การออกเสียง : generation generation [de]
 • การออกเสียง : notice notice [en]
 • การออกเสียง : starter starter [en]
 • การออกเสียง : protestant protestant [en]
 • การออกเสียง : chameleon chameleon [en]
 • การออกเสียง : suck suck [en]
 • การออกเสียง : card card [en]
 • การออกเสียง : scent scent [en]
 • การออกเสียง : consonant consonant [en]
 • การออกเสียง : lemonade lemonade [en]
 • การออกเสียง : wax wax [en]
 • การออกเสียง : map map [en]
 • การออกเสียง : service service [en]
 • การออกเสียง : chagrin chagrin [en]
 • การออกเสียง : harassment harassment [en]
 • การออกเสียง : ayuda ayuda [es]
 • การออกเสียง : autor autor [de]
 • การออกเสียง : keep keep [en]
 • การออกเสียง : twilight twilight [en]
 • การออกเสียง : distance distance [en]
 • การออกเสียง : tutorial tutorial [en]
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียง : wallet wallet [en]
 • การออกเสียง : etiquette etiquette [en]
 • การออกเสียง : end end [en]
 • การออกเสียง : exercise exercise [en]
 • การออกเสียง : yawn yawn [en]
 • การออกเสียง : lip lip [en]
 • การออกเสียง : pigeon pigeon [en]
 • การออกเสียง : query query [en]
 • การออกเสียง : anthropology anthropology [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : suppository suppository [en]
 • การออกเสียง : hydrogen hydrogen [en]
 • การออกเสียง : deur deur [nl]
 • การออกเสียง : story story [en]
 • การออกเสียง : abacus abacus [en]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : Jonathan Jonathan [en]
 • การออกเสียง : silk silk [en]
 • การออกเสียง : 朝食 朝食 [ja]
 • การออกเสียง : mom mom [en]
 • การออกเสียง : mine mine [en]
 • การออกเสียง : ladle ladle [en]
 • การออกเสียง : concomitant concomitant [en]
 • การออกเสียง : koniec koniec [pl]
 • การออกเสียง : Bourbon Bourbon [en]
 • การออกเสียง : seizure seizure [en]
 • การออกเสียง : exhaust exhaust [en]
 • การออกเสียง : police station police station [en]
 • การออกเสียง : java java [en]
 • การออกเสียง : lit lit [fr]
 • การออกเสียง : abate abate [en]
 • การออกเสียง : platypus platypus [en]
 • การออกเสียง : aile aile [fr]
 • การออกเสียง : outside outside [en]
 • การออกเสียง : rape rape [en]
 • การออกเสียง : vowel vowel [en]
 • การออกเสียง : vacuum vacuum [en]