หมวดหมู่:

noun/verb stress shift

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun/verb stress shift

 • การออกเสียง : download download [en]
 • การออกเสียง : combine combine [en]
 • การออกเสียง : convert convert [en]
 • การออกเสียง : abstract abstract [en]
 • การออกเสียง : contrast contrast [en]
 • การออกเสียง : import import [en]
 • การออกเสียง : refund refund [en]
 • การออกเสียง : intercept intercept [en]
 • การออกเสียง : compound compound [en]
 • การออกเสียง : permit permit [en]
 • การออกเสียง : contest contest [en]
 • การออกเสียง : misprint (noun) misprint (noun) [en]
 • การออกเสียง : discard discard [en]
 • การออกเสียง : compact compact [en]
 • การออกเสียง : pervert pervert [en]
 • การออกเสียง : construct construct [en]
 • การออกเสียง : consult consult [en]
 • การออกเสียง : consort consort [en]
 • การออกเสียง : interchange interchange [en]
 • การออกเสียง : implant implant [pl]
 • การออกเสียง : overflow overflow [en]
 • การออกเสียง : incline incline [en]
 • การออกเสียง : overhaul overhaul [en]