หมวดหมู่:

nosić

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnosić

 • การออกเสียง : szkaplerz szkaplerz [pl]
 • การออกเสียง : przenoszony przenoszony [pl]
 • การออกเสียง : złotonośna złotonośna [pl]
 • การออกเสียง : nosząca nosząca [pl]
 • การออกเสียง : niesienie niesienie [pl]
 • การออกเสียง : nosi nosi [pl]
 • การออกเสียง : miodonośny miodonośny [pl]
 • การออกเสียง : cyckonosz cyckonosz [pl]
 • การออกเสียง : ponoszenie ponoszenie [pl]
 • การออกเสียง : pumpy pumpy [pl]
 • การออกเสียง : nośny nośny [pl]
 • การออกเสียง : cebrzyk cebrzyk [pl]
 • การออกเสียง : noszący noszący [pl]
 • การออกเสียง : noszę noszę [pl]
 • การออกเสียง : noszone noszone [pl]
 • การออกเสียง : dalekonośna dalekonośna [pl]
 • การออกเสียง : przenoszenie przenoszenie [pl]
 • การออกเสียง : nosił nosił [pl]
 • การออกเสียง : nosiłeś nosiłeś [pl]