หมวดหมู่:

north america

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnorth america

 • การออกเสียง : milk
  milk [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Tarrantine Tarrantine [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Chetek
  Chetek [en]
 • การออกเสียง : Midewiwin
  Midewiwin [en]
 • การออกเสียง : unthaw
  unthaw [en]
 • การออกเสียง : Saint Lawrence River
  Saint Lawrence River [en]
 • การออกเสียง : Lac Érié
  Lac Érié [fr]
 • การออกเสียง : Lac Ontario
  Lac Ontario [fr]
 • การออกเสียง : Schlitz
  Schlitz [de]
 • การออกเสียง : Verenigde Staten
  Verenigde Staten [nl]