หมวดหมู่:

north america

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnorth america

  • การออกเสียง : milk milk [en]
  • การออกเสียง : Verenigde Staten Verenigde Staten [nl]
  • การออกเสียง : Schlitz Schlitz [de]
  • การออกเสียง : unthaw unthaw [en]
  • การออกเสียง : Lac Érié Lac Érié [fr]
  • การออกเสียง : Lac Ontario Lac Ontario [fr]
  • การออกเสียง : Saint Lawrence River Saint Lawrence River [en]
  • การออกเสียง : Midewiwin Midewiwin [en]
  • การออกเสียง : Chetek Chetek [en]
  • บันทึกการออกเสียง : Tarrantine Tarrantine [en] รอการออกเสียง