• การออกเสียงคำว่า Chetek Chetek [en]
  • การออกเสียงคำว่า Midewiwin Midewiwin [en]
  • การออกเสียงคำว่า unthaw unthaw [en]
  • การออกเสียงคำว่า Saint Lawrence River Saint Lawrence River [en]
  • การออกเสียงคำว่า Lac Érié Lac Érié [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Lac Ontario Lac Ontario [fr]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า melod lang melod lang [ms] รอการออกเสียง
  • การออกเสียงคำว่า Schlitz Schlitz [de]
  • การออกเสียงคำว่า Verenigde Staten Verenigde Staten [nl]