หมวดหมู่:

Norse Mythology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNorse Mythology

 • การออกเสียง : Gandálfur Gandálfur [is]
 • การออกเสียง : Fundinn Fundinn [is]
 • การออกเสียง : Frægur Frægur [is]
 • การออกเสียง : Frosti Frosti [is]
 • การออกเสียง : Frár Frár [is]
 • การออกเสียง : Fjalar Fjalar [is]
 • การออกเสียง : Fíli Fíli [is]
 • การออกเสียง : Finnur Finnur [is]
 • การออกเสียง : Eikinskjaldi Eikinskjaldi [is]
 • การออกเสียง : Durinn Durinn [is]
 • การออกเสียง : Dólgþrasir Dólgþrasir [is]
 • การออกเสียง : Bömbur Bömbur [is]
 • การออกเสียง : Bívör Bívör [is]
 • การออกเสียง : Bávör Bávör [is]
 • การออกเสียง : Ánar Ánar [is]
 • การออกเสียง : Án Án [is]
 • การออกเสียง : Ái Ái [is]
 • การออกเสียง : Austri Austri [is]
 • การออกเสียง : Aurvangur Aurvangur [is]
 • การออกเสียง : Alþjófur Alþjófur [is]
 • การออกเสียง : Bestla Bölþornsdóttir Bestla Bölþornsdóttir [is]
 • การออกเสียง : Þrumugoð Þrumugoð [is]
 • การออกเสียง : Gylfaginning Gylfaginning [is]
 • การออกเสียง : Vilji og Vé Vilji og Vé [is]
 • การออกเสียง : Vili og Véi Vili og Véi [is]
 • การออกเสียง : Fjörgyn Fjörgyn [is]
 • การออกเสียง : Loki Laufeyjarson Loki Laufeyjarson [is]
 • การออกเสียง : Hænir Hænir [is]
 • การออกเสียง : Ægir Ægir [is]
 • การออกเสียง : Gyðjur Gyðjur [is]
 • การออกเสียง : Brísingamen Brísingamen [is]
 • การออกเสียง : dvergur dvergur [is]
 • การออกเสียง : Eldjötnar Eldjötnar [is]
 • การออกเสียง : Bergrisar Bergrisar [is]
 • การออกเสียง : Hrímþursar Hrímþursar [is]
 • การออกเสียง : Fenrir Fenrir [de]
 • การออกเสียง : valkyrjur valkyrjur [is]
 • การออกเสียง : Éljúðnir Éljúðnir [is]
 • การออกเสียง : Baldr Baldr [is]
 • การออกเสียง : Miðgarðsormur Miðgarðsormur [is]
 • การออกเสียง : Þrúðvangar Þrúðvangar [is]
 • การออกเสียง : Tanngrisnir Tanngrisnir [is]
 • การออกเสียง : Tanngnjóstur Tanngnjóstur [is]
 • การออกเสียง : Skoll Skoll [is]
 • การออกเสียง : Ragnarök Ragnarök [is]
 • การออกเสียง : Nanna Nepsdóttir Nanna Nepsdóttir [is]
 • การออกเสียง : Mundilfari Mundilfari [is]
 • การออกเสียง : Valkyrja Valkyrja [is]
 • การออกเสียง : Ásbrú Ásbrú [is]
 • การออกเสียง : Alföður Alföður [is]
 • การออกเสียง : Leifþrasir Leifþrasir [is]
 • การออกเสียง : Hoddmímisholt Hoddmímisholt [is]
 • การออกเสียง : einherjar einherjar [no]
 • การออกเสียง : Vígríður Vígríður [is]
 • การออกเสียง : Hrymur Hrymur [is]
 • การออกเสียง : Naglfar Naglfar [is]
 • การออกเสียง : Fimbulvetur Fimbulvetur [is]
 • การออกเสียง : Hymir Hymir [is]
 • การออกเสียง : Útgarður Útgarður [is]
 • การออกเสียง : Skrýmir Skrýmir [is]
 • การออกเสียง : Skíðblaðnir Skíðblaðnir [is]
 • การออกเสียง : Mjölnir Mjölnir [sv]
 • การออกเสียง : Svaðilfari Svaðilfari [is]
 • การออกเสียง : Léraður Léraður [is]
 • การออกเสียง : Heiðrún Heiðrún [is]
 • การออกเสียง : Muninn Muninn [is]
 • การออกเสียง : Huginn Huginn [is]
 • การออกเสียง : Freki Freki [is]
 • การออกเสียง : geri geri [tr]
 • การออกเสียง : Eldhrímnir Eldhrímnir [is]
 • การออกเสียง : Sæhrímnir Sæhrímnir [is]
 • การออกเสียง : Barrey Barrey [is]
 • การออกเสียง : Gerður Gerður [is]
 • การออกเสียง : Hófvarpnir Hófvarpnir [is]
 • การออกเสียง : Gná Gná [is]
 • การออกเสียง : Snotra Snotra [is]
 • การออกเสียง : Hlín Hlín [is]
 • การออกเสียง : Vör Vör [is]
 • การออกเสียง : vár vár [hu]
 • การออกเสียง : Lofn Lofn [is]
 • การออกเสียง : Sjöfn Sjöfn [is]
 • การออกเสียง : Vanadís Vanadís [is]
 • การออกเสียง : Brísingarmen Brísingarmen [is]
 • การออกเสียง : Óður Óður [is]
 • การออกเสียง : Eir Eir [is]
 • การออกเสียง : Sökkvabekkur Sökkvabekkur [is]
 • การออกเสียง : Fensalir Fensalir [is]
 • การออกเสียง : Drómi Drómi [is]
 • การออกเสียง : Læðingur Læðingur [is]
 • การออกเสียง : Jörmungandur Jörmungandur [is]
 • การออกเสียง : Angurboða Angurboða [is]
 • การออกเสียง : Sigyn Sigyn [is]
 • การออกเสียง : Laufey Laufey [is]
 • การออกเสียง : Víðar Víðar [is]
 • การออกเสียง : Höður Höður [is]
 • การออกเสียง : Bragi Bragi [is]
 • การออกเสียง : Gleipnir Gleipnir [is]
 • การออกเสียง : Fenrisúlfur Fenrisúlfur [is]
 • การออกเสียง : Týr Týr [fo]
 • การออกเสียง : Sessrúmnir Sessrúmnir [is]