หมวดหมู่:

Norse Mythology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNorse Mythology

 • การออกเสียง : jari jari [fi]
 • บันทึกการออกเสียง : Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Askafroa Askafroa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Hati Hróðvitnisson Hati Hróðvitnisson [is] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : nanna nanna [mt]
 • การออกเสียง : Син Син [uk]
 • การออกเสียง : Jörmungandr Jörmungandr [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : Laufeia Laufeia [nn | no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียง : Járngreipar Járngreipar [is]
 • บันทึกการออกเสียง : Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Megingjörð Megingjörð [is]
 • การออกเสียง : Járnglófar Járnglófar [is]
 • การออกเสียง : Niflheim Niflheim [is]
 • การออกเสียง : Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียง : valknut valknut [en]
 • การออกเสียง : Hildisvíni Hildisvíni [is]
 • การออกเสียง : Midgardschlange Midgardschlange [de]
 • การออกเสียง : vor vor [de]
 • การออกเสียง : Bölverkur Bölverkur [is]
 • การออกเสียง : Fárbauti Fárbauti [is]
 • การออกเสียง : ylgur ylgur [is]
 • การออกเสียง : Miðgarður Miðgarður [is]
 • การออกเสียง : Niflheimur Niflheimur [is]
 • การออกเสียง : Andhrímnir Andhrímnir [is]
 • การออกเสียง : Aurvandill Aurvandill [is]
 • การออกเสียง : Dellingur Dellingur [is]
 • การออกเสียง : Skírnir Skírnir [is]
 • การออกเสียง : Ullur Ullur [is]
 • การออกเสียง : Gefjun Gefjun [is]
 • การออกเสียง : Gunnlöð Gunnlöð [is]
 • การออกเสียง : Iðunn Iðunn [is]
 • การออกเสียง : Móði Móði [is]
 • การออกเสียง : Menglöð Menglöð [is]
 • การออกเสียง : Nerþus Nerþus [is]
 • การออกเสียง : Þrúður Þrúður [is]
 • การออกเสียง : Gýmir Gýmir [is]
 • การออกเสียง : Hyndluljóð Hyndluljóð [is]
 • การออกเสียง : Blóðughadda Blóðughadda [is]
 • การออกเสียง : Hermóður Hermóður [is]
 • การออกเสียง : Niflhel Niflhel [is]
 • การออกเสียง : Gefn Gefn [is]
 • การออกเสียง : Mardöll Mardöll [is]
 • การออกเสียง : Valgrind Valgrind [is]
 • การออกเสียง : Grábakur Grábakur [is]
 • การออกเสียง : Elivogar Elivogar [is]
 • การออกเสียง : Aurvandilstá Aurvandilstá [is]
 • การออกเสียง : Himinglæva Himinglæva [is]
 • การออกเสียง : Fenris Fenris [is]
 • การออกเสียง : Lóðurr Lóðurr [is]
 • การออกเสียง : Hlórriði Hlórriði [is]
 • การออกเสียง : Hrímþurs Hrímþurs [is]
 • การออกเสียง : Seiður Seiður [is]
 • การออกเสียง : Freia Freia [no]
 • การออกเสียง : Sága Sága [is]
 • การออกเสียง : Vafþrúðnir Vafþrúðnir [is]
 • การออกเสียง : Auðumbla Auðumbla [is]
 • การออกเสียง : Völuspá Völuspá [is]
 • การออกเสียง : Lóriði Lóriði [is]
 • การออกเสียง : Háttatal Háttatal [is]
 • การออกเสียง : Skáldskaparmál Skáldskaparmál [is]
 • การออกเสียง : Ámsvartnir Ámsvartnir [no]
 • การออกเสียง : Magni Magni [is]
 • การออกเสียง : Sleipnir Sleipnir [is]
 • การออกเสียง : Ólavur Riddararós Ólavur Riddararós [fo]
 • การออกเสียง : ásynjur ásynjur [is]
 • การออกเสียง : Hefti Hefti [is]
 • การออกเสียง : Þrár Þrár [is]
 • การออกเสียง : Þráinn Þráinn [is]
 • การออกเสียง : Þorinn Þorinn [is]
 • การออกเสียง : Þekkur Þekkur [is]
 • การออกเสียง : Yngvi Yngvi [is]
 • การออกเสียง : Víli Víli [is]
 • การออกเสียง : Vitur Vitur [is]
 • การออกเสียง : Virvir Virvir [is]
 • การออกเสียง : Vindálfur Vindálfur [is]
 • การออกเสียง : Vestri Vestri [is]
 • การออกเสียง : Veigur Veigur [is]
 • การออกเสียง : Svíur Svíur [is]
 • การออกเสียง : Suðri Suðri [is]
 • การออกเสียง : Skirvir Skirvir [is]
 • การออกเสียง : Skáfiður Skáfiður [is]
 • การออกเสียง : Reginn Reginn [is]
 • การออกเสียง : Ráðsviður Ráðsviður [is]
 • การออกเสียง : Nýráður Nýráður [is]
 • การออกเสียง : Norðri Norðri [is]
 • การออกเสียง : Niði Niði [is]
 • การออกเสียง : Nýi Nýi [is]
 • การออกเสียง : Náli Náli [is]
 • การออกเสียง : Mótsognir Mótsognir [is]
 • การออกเสียง : Mjöðvitnir Mjöðvitnir [is]
 • การออกเสียง : Lóni Lóni [is]
 • การออกเสียง : Lofars Lofars [is]
 • การออกเสียง : Kíli Kíli [is]
 • การออกเสียง : Hornbori Hornbori [is]
 • การออกเสียง : Hlévangur Hlévangur [is]
 • การออกเสียง : Haugspori Haugspori [is]
 • การออกเสียง : Hannar Hannar [is]
 • การออกเสียง : Glói Glói [is]
 • การออกเสียง : Ginnar Ginnar [is]