หมวดหมู่:

Norse Mythology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNorse Mythology

 • การออกเสียงคำว่า jari jari [fi]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Askafroa Askafroa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hati Hróðvitnisson Hati Hróðvitnisson [is] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna [mt]
 • การออกเสียงคำว่า Син Син [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Jörmungandr Jörmungandr [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Laufeia Laufeia [nn | no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Járngreipar Járngreipar [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Megingjörð Megingjörð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Járnglófar Járnglófar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheim Niflheim [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียงคำว่า valknut valknut [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hildisvíni Hildisvíni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Midgardschlange Midgardschlange [de]
 • การออกเสียงคำว่า vor vor [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bölverkur Bölverkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fárbauti Fárbauti [is]
 • การออกเสียงคำว่า ylgur ylgur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Miðgarður Miðgarður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheimur Niflheimur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Andhrímnir Andhrímnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvandill Aurvandill [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dellingur Dellingur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skírnir Skírnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ullur Ullur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefjun Gefjun [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gunnlöð Gunnlöð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Iðunn Iðunn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Móði Móði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Menglöð Menglöð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nerþus Nerþus [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrúður Þrúður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gýmir Gýmir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hyndluljóð Hyndluljóð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Blóðughadda Blóðughadda [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hermóður Hermóður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflhel Niflhel [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefn Gefn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mardöll Mardöll [is]
 • การออกเสียงคำว่า Valgrind Valgrind [is]
 • การออกเสียงคำว่า Grábakur Grábakur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Elivogar Elivogar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvandilstá Aurvandilstá [is]
 • การออกเสียงคำว่า Himinglæva Himinglæva [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fenris Fenris [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóðurr Lóðurr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hlórriði Hlórriði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hrímþurs Hrímþurs [is]
 • การออกเสียงคำว่า Seiður Seiður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Freia Freia [no]
 • การออกเสียงคำว่า Sága Sága [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vafþrúðnir Vafþrúðnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Auðumbla Auðumbla [is]
 • การออกเสียงคำว่า Völuspá Völuspá [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóriði Lóriði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Háttatal Háttatal [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skáldskaparmál Skáldskaparmál [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ámsvartnir Ámsvartnir [no]
 • การออกเสียงคำว่า Magni Magni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sleipnir Sleipnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ólavur Riddararós Ólavur Riddararós [fo]
 • การออกเสียงคำว่า ásynjur ásynjur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hefti Hefti [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrár Þrár [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þráinn Þráinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þorinn Þorinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þekkur Þekkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Yngvi Yngvi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Víli Víli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vitur Vitur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Virvir Virvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vindálfur Vindálfur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vestri Vestri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Veigur Veigur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Svíur Svíur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Suðri Suðri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skirvir Skirvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skáfiður Skáfiður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Reginn Reginn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ráðsviður Ráðsviður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýráður Nýráður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Norðri Norðri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niði Niði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýi Nýi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Náli Náli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mótsognir Mótsognir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mjöðvitnir Mjöðvitnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóni Lóni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lofars Lofars [is]
 • การออกเสียงคำว่า Kíli Kíli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hornbori Hornbori [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hlévangur Hlévangur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Haugspori Haugspori [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hannar Hannar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Glói Glói [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ginnar Ginnar [is]