• การออกเสียงคำว่า Vígríður Vígríður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Víli Víli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vili og Véi Vili og Véi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vilji og Vé Vilji og Vé [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vindálfur Vindálfur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vingólf Vingólf [is]
 • การออกเสียงคำว่า Virvir Virvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vitur Vitur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Völuspá Völuspá [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vör Vör [is]
 • การออกเสียงคำว่า vor vor [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yggdrasill Yggdrasill [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ylgur ylgur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ýmir Ýmir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Yngvi Yngvi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þekkur Þekkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þjassi Þjassi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þór Þór [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þorinn Þorinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þráinn Þráinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrár Þrár [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrúður Þrúður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrúðvangar Þrúðvangar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrumugoð Þrumugoð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrymheimur Þrymheimur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Син Син [uk]