• การออกเสียงคำว่า Norðri Norðri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýi Nýi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýráður Nýráður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Óðinn Óðinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Óður Óður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ökuþór Ökuþór [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ólavur Riddararós Ólavur Riddararós [fo]
 • การออกเสียงคำว่า Ráðsviður Ráðsviður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ragnarök Ragnarök [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ratatoskur Ratatoskur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Reginn Reginn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sága Sága [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sæhrímnir Sæhrímnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Seiður Seiður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sessrúmnir Sessrúmnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sigyn Sigyn [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sinfjotli Sinfjotli [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Sjöfn Sjöfn [is]
 • การออกเสียงคำว่า skaði skaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skáfiður Skáfiður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skáldskaparmál Skáldskaparmál [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skíðblaðnir Skíðblaðnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skinfaxi Skinfaxi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skírnir Skírnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skirvir Skirvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skoll Skoll [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skrýmir Skrýmir [is]
 • การออกเสียงคำว่า skuld skuld [af]
 • การออกเสียงคำว่า Sleipnir Sleipnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Sleipnirout Sleipnirout [no]