• การออกเสียงคำว่า Lóni Lóni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóriði Lóriði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Magni Magni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mardöll Mardöll [is]
 • การออกเสียงคำว่า Megingjörð Megingjörð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Menglöð Menglöð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Midgardschlange Midgardschlange [de]
 • การออกเสียงคำว่า Miðgarðsormur Miðgarðsormur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Miðgarður Miðgarður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mímir Mímir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mímisbrunnur Mímisbrunnur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mjöðvitnir Mjöðvitnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mjölnir Mjölnir [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Móði Móði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mótsognir Mótsognir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mundilfari Mundilfari [is]
 • การออกเสียงคำว่า Muninn Muninn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Múspell Múspell [is]
 • การออกเสียงคำว่า Naglfar Naglfar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Náli Náli [is]
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna [mt]
 • การออกเสียงคำว่า Nanna Nepsdóttir Nanna Nepsdóttir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nerþus Nerþus [is]
 • การออกเสียงคำว่า Níðhöggur Níðhöggur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niði Niði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheim Niflheim [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheimur Niflheimur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflhel Niflhel [is]
 • การออกเสียงคำว่า Njörður Njörður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nóatún Nóatún [is]