• การออกเสียงคำว่า Hrímþursar Hrímþursar [is]
 • การออกเสียงคำว่า hrímþursi hrímþursi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hrymur Hrymur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Huginn Huginn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Huldra Huldra [no]
 • การออกเสียงคำว่า Hvergelmir Hvergelmir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hymir Hymir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hyndluljóð Hyndluljóð [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hyrrokkin Hyrrokkin [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Iðavöllur Iðavöllur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Iðunn Iðunn [is]
 • การออกเสียงคำว่า jari jari [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Járnglófar Járnglófar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Járngreipar Járngreipar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Jörmungandr Jörmungandr [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Jörmungandur Jörmungandur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Jotunheim Jotunheim [no]
 • การออกเสียงคำว่า Jötunheimar Jötunheimar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Jötunn Jötunn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Kíli Kíli [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Laufeia Laufeia [nn | no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Laufey Laufey [is]
 • การออกเสียงคำว่า Læðingur Læðingur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lævateinn Lævateinn [no]
 • การออกเสียงคำว่า Leifþrasir Leifþrasir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Léraður Léraður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóðurr Lóðurr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lofars Lofars [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lofn Lofn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Loki Laufeyjarson Loki Laufeyjarson [is]