• การออกเสียงคำว่า Grábakur Grábakur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gungnir Gungnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gunnlöð Gunnlöð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gyðjur Gyðjur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gylfaginning Gylfaginning [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gýmir Gýmir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hábrók Hábrók [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hannar Hannar [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hati Hróðvitnisson Hati Hróðvitnisson [is] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Háttatal Háttatal [is]
 • การออกเสียงคำว่า Haugspori Haugspori [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hænir Hænir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hefti Hefti [is]
 • การออกเสียงคำว่า Heiðrún Heiðrún [is]
 • การออกเสียงคำว่า Heimdallur Heimdallur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hermóður Hermóður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hildisvíni Hildisvíni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Himinbjörg Himinbjörg [is]
 • การออกเสียงคำว่า Himinglæva Himinglæva [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hlévangur Hlévangur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hliðskjálf Hliðskjálf [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hlín Hlín [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hlórriði Hlórriði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hoddmímisholt Hoddmímisholt [is]
 • การออกเสียงคำว่า Höður Höður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hófvarpnir Hófvarpnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hornbori Hornbori [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hrímfaxi Hrímfaxi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Hrímþurs Hrímþurs [is]