• การออกเสียงคำว่า Fíli Fíli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fimbulvetur Fimbulvetur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Finnur Finnur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fjalar Fjalar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fjörgyn Fjörgyn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fólkvangur Fólkvangur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Frár Frár [is]
 • การออกเสียงคำว่า Frægur Frægur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Freia Freia [no]
 • การออกเสียงคำว่า Freki Freki [is]
 • การออกเสียงคำว่า Freyja Freyja [is]
 • การออกเสียงคำว่า Freyr Freyr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Frigg Frigg [is]
 • การออกเสียงคำว่า Frosti Frosti [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fundinn Fundinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gandálfur Gandálfur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียงคำว่า Gefjun Gefjun [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefn Gefn [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Gerður Gerður [is]
 • การออกเสียงคำว่า geri geri [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Gimlé Gimlé [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ginnar Ginnar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ginnungagap Ginnungagap [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gjallarahorn Gjallarahorn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gleipnir Gleipnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Glitnir Glitnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Glói Glói [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gná Gná [is]