• การออกเสียงคำว่า Blóðughadda Blóðughadda [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bölverkur Bölverkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bömbur Bömbur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bragi Bragi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Breiðablik Breiðablik [is]
 • การออกเสียงคำว่า Brísingamen Brísingamen [is]
 • การออกเสียงคำว่า Brísingarmen Brísingarmen [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dáinn Dáinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dellingur Dellingur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dólgþrasir Dólgþrasir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Draupnir Draupnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Drómi Drómi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Duneyr Duneyr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Duraþrór Duraþrór [is]
 • การออกเสียงคำว่า Durinn Durinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dvalinn Dvalinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า dvergur dvergur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Eikinskjaldi Eikinskjaldi [is]
 • การออกเสียงคำว่า einherjar einherjar [no]
 • การออกเสียงคำว่า Eir Eir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Eldhrímnir Eldhrímnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Eldjötnar Eldjötnar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Elivogar Elivogar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Éljúðnir Éljúðnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Embla Embla [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fárbauti Fárbauti [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fenrir Fenrir [de]
 • การออกเสียงคำว่า Fenris Fenris [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fenrisúlfur Fenrisúlfur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fensalir Fensalir [is]