หมวดหมู่:

Norse Mythology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNorse Mythology

 • การออกเสียง : Ái Ái [is]
 • การออกเสียง : Alföður Alföður [is]
 • การออกเสียง : Alþjófur Alþjófur [is]
 • การออกเสียง : Ámsvartnir Ámsvartnir [no]
 • การออกเสียง : Án Án [is]
 • การออกเสียง : Ánar Ánar [is]
 • การออกเสียง : Andhrímnir Andhrímnir [is]
 • การออกเสียง : Angurboða Angurboða [is]
 • การออกเสียง : Ásaþór Ásaþór [is]
 • การออกเสียง : Ásbrú Ásbrú [is]
 • การออกเสียง : Ásgarður Ásgarður [is]
 • บันทึกการออกเสียง : Askafroa Askafroa [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Askur Askur [is]
 • การออกเสียง : Askur Yggdrasils Askur Yggdrasils [is]
 • การออกเสียง : ásynjur ásynjur [is]
 • การออกเสียง : Auðhumla Auðhumla [is]
 • การออกเสียง : Auðumbla Auðumbla [is]
 • การออกเสียง : Aurvandill Aurvandill [is]
 • การออกเสียง : Aurvandilstá Aurvandilstá [is]
 • การออกเสียง : Aurvangur Aurvangur [is]
 • การออกเสียง : Austri Austri [is]
 • การออกเสียง : Ægir Ægir [is]
 • การออกเสียง : Baldr Baldr [is]
 • การออกเสียง : Baldur Baldur [is]
 • การออกเสียง : Barrey Barrey [is]
 • การออกเสียง : Bávör Bávör [is]
 • การออกเสียง : Bergrisar Bergrisar [is]
 • การออกเสียง : Bestla Bölþornsdóttir Bestla Bölþornsdóttir [is]
 • การออกเสียง : Bifröst Bifröst [is]
 • การออกเสียง : Bívör Bívör [is]
 • การออกเสียง : Blóðughadda Blóðughadda [is]
 • การออกเสียง : Bölverkur Bölverkur [is]
 • การออกเสียง : Bömbur Bömbur [is]
 • การออกเสียง : Bragi Bragi [is]
 • การออกเสียง : Breiðablik Breiðablik [is]
 • การออกเสียง : Brísingamen Brísingamen [is]
 • การออกเสียง : Brísingarmen Brísingarmen [is]
 • การออกเสียง : Dáinn Dáinn [is]
 • การออกเสียง : Dellingur Dellingur [is]
 • การออกเสียง : Dólgþrasir Dólgþrasir [is]
 • การออกเสียง : Draupnir Draupnir [is]
 • การออกเสียง : Drómi Drómi [is]
 • การออกเสียง : Duneyr Duneyr [is]
 • การออกเสียง : Duraþrór Duraþrór [is]
 • การออกเสียง : Durinn Durinn [is]
 • การออกเสียง : Dvalinn Dvalinn [is]
 • การออกเสียง : dvergur dvergur [is]
 • การออกเสียง : Eikinskjaldi Eikinskjaldi [is]
 • การออกเสียง : einherjar einherjar [no]
 • การออกเสียง : Eir Eir [is]
 • การออกเสียง : Eldhrímnir Eldhrímnir [is]
 • การออกเสียง : Eldjötnar Eldjötnar [is]
 • การออกเสียง : Elivogar Elivogar [is]
 • การออกเสียง : Éljúðnir Éljúðnir [is]
 • การออกเสียง : Embla Embla [is]
 • การออกเสียง : Fárbauti Fárbauti [is]
 • การออกเสียง : Fenrir Fenrir [de]
 • การออกเสียง : Fenris Fenris [is]
 • การออกเสียง : Fenrisúlfur Fenrisúlfur [is]
 • การออกเสียง : Fensalir Fensalir [is]
 • การออกเสียง : Fíli Fíli [is]
 • การออกเสียง : Fimbulvetur Fimbulvetur [is]
 • การออกเสียง : Finnur Finnur [is]
 • การออกเสียง : Fjalar Fjalar [is]
 • การออกเสียง : Fjörgyn Fjörgyn [is]
 • การออกเสียง : Fólkvangur Fólkvangur [is]
 • การออกเสียง : Frár Frár [is]
 • การออกเสียง : Frægur Frægur [is]
 • การออกเสียง : Freia Freia [no]
 • การออกเสียง : Freki Freki [is]
 • การออกเสียง : Freyja Freyja [is]
 • การออกเสียง : Freyr Freyr [is]
 • การออกเสียง : Frigg Frigg [is]
 • การออกเสียง : Frosti Frosti [is]
 • การออกเสียง : Fundinn Fundinn [is]
 • การออกเสียง : Gandálfur Gandálfur [is]
 • การออกเสียง : Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียง : Gefjun Gefjun [is]
 • การออกเสียง : Gefn Gefn [is]
 • บันทึกการออกเสียง : Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Gerður Gerður [is]
 • การออกเสียง : geri geri [tr]
 • การออกเสียง : Gimlé Gimlé [is]
 • การออกเสียง : Ginnar Ginnar [is]
 • การออกเสียง : Ginnungagap Ginnungagap [is]
 • การออกเสียง : Gjallarahorn Gjallarahorn [is]
 • การออกเสียง : Gleipnir Gleipnir [is]
 • การออกเสียง : Glitnir Glitnir [is]
 • การออกเสียง : Glói Glói [is]
 • การออกเสียง : Gná Gná [is]
 • การออกเสียง : Grábakur Grábakur [is]
 • การออกเสียง : Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียง : Gungnir Gungnir [is]
 • การออกเสียง : Gunnlöð Gunnlöð [is]
 • การออกเสียง : Gyðjur Gyðjur [is]
 • การออกเสียง : Gylfaginning Gylfaginning [is]
 • การออกเสียง : Gýmir Gýmir [is]
 • การออกเสียง : Hábrók Hábrók [is]
 • การออกเสียง : Hannar Hannar [is]
 • บันทึกการออกเสียง : Hati Hróðvitnisson Hati Hróðvitnisson [is] รอการออกเสียง