• การออกเสียงคำว่า Ái Ái [is]
 • การออกเสียงคำว่า Alföður Alföður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Alþjófur Alþjófur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ámsvartnir Ámsvartnir [no]
 • การออกเสียงคำว่า Án Án [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ánar Ánar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Andhrímnir Andhrímnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Angurboða Angurboða [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ásaþór Ásaþór [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ásbrú Ásbrú [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ásgarður Ásgarður [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Askafroa Askafroa [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Askur Askur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Askur Yggdrasils Askur Yggdrasils [is]
 • การออกเสียงคำว่า ásynjur ásynjur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Auðhumla Auðhumla [is]
 • การออกเสียงคำว่า Auðumbla Auðumbla [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvandill Aurvandill [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvandilstá Aurvandilstá [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvangur Aurvangur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Austri Austri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ægir Ægir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Baldr Baldr [is]
 • การออกเสียงคำว่า Baldur Baldur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Barrey Barrey [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bávör Bávör [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bergrisar Bergrisar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bestla Bölþornsdóttir Bestla Bölþornsdóttir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bifröst Bifröst [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bívör Bívör [is]