• การออกเสียงคำว่า jari jari [fi]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Askafroa Askafroa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hati Hróðvitnisson Hati Hróðvitnisson [is] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna [mt]
 • การออกเสียงคำว่า Син Син [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Jörmungandr Jörmungandr [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Laufeia Laufeia [nn | no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Járngreipar Járngreipar [is]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Megingjörð Megingjörð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Járnglófar Járnglófar [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheim Niflheim [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียงคำว่า valknut valknut [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hildisvíni Hildisvíni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Midgardschlange Midgardschlange [de]
 • การออกเสียงคำว่า vor vor [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bölverkur Bölverkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fárbauti Fárbauti [is]
 • การออกเสียงคำว่า ylgur ylgur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Miðgarður Miðgarður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niflheimur Niflheimur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Andhrímnir Andhrímnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Aurvandill Aurvandill [is]
 • การออกเสียงคำว่า Dellingur Dellingur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skírnir Skírnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ullur Ullur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Gefjun Gefjun [is]