หมวดหมู่:

Norse

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNorse

 • การออกเสียง : valkyrie valkyrie [no]
 • การออกเสียง : Valkyries Valkyries [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Geirskögul Geirskögul [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Skrælings Skrælings [is]
 • การออกเสียง : Frigga Frigga [de]
 • การออกเสียง : bifrost bifrost [sv]
 • การออกเสียง : MODI MODI [de]
 • การออกเสียง : th th [vi]
 • การออกเสียง : ullr ullr [no]
 • บันทึกการออกเสียง : gravelox gravelox [nn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Teitur Teitur [is]
 • การออกเสียง : Hvalsey Hvalsey [da]
 • การออกเสียง : Ashildr Ashildr [en]
 • การออกเสียง : Yggdrasil Yggdrasil [no]
 • การออกเสียง : lofthús lofthús [is]
 • การออกเสียง : Nibelung Nibelung [de]
 • การออกเสียง : Hordshyrde Hordshyrde [en]
 • การออกเสียง : Vafþrúðnismál Vafþrúðnismál [is]
 • การออกเสียง : Lokasenna Lokasenna [is]
 • การออกเสียง : fornyrðislag fornyrðislag [is]
 • การออกเสียง : Stígur Stígur [is]
 • การออกเสียง : Thor Thor [da]
 • การออกเสียง : ásynjur ásynjur [is]
 • การออกเสียง : Fenrir Fenrir [de]
 • การออกเสียง : Amund Amund [no]
 • การออกเสียง : Vanir Vanir [nn]
 • การออกเสียง : Ravn Ravn [no]
 • การออกเสียง : Ragnarok Ragnarok [en]
 • การออกเสียง : Mjölner Mjölner [sv]