หมวดหมู่:

noms de langues

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoms de langues

 • การออกเสียง : mandarin
  mandarin [en]
 • การออกเสียง : Kölsch
  Kölsch [de]
 • การออกเสียง : Mapuche
  Mapuche [es]
 • การออกเสียง : liv
  liv [da]
 • การออกเสียง : latín
  latín [es]
 • การออกเสียง : Cherokee
  Cherokee [en]
 • การออกเสียง : IBAN
  IBAN [es]
 • การออกเสียง : polonais
  polonais [fr]
 • การออกเสียง : anglais américain
  anglais américain [fr]
 • การออกเสียง : Niue
  Niue [en]
 • การออกเสียง : ga
  ga [nl]
 • การออกเสียง : Catalan
  Catalan [fr]
 • การออกเสียง : bai
  bai [eu]
 • การออกเสียง : suédois
  suédois [fr]
 • การออกเสียง : luxo
  luxo [pt]
 • การออกเสียง : Nynorsk
  Nynorsk [no]
 • การออกเสียง : Klingon
  Klingon [en]
 • การออกเสียง : afar
  afar [en]
 • การออกเสียง : lakota
  lakota [en]
 • การออกเสียง : glosa
  glosa [es]
 • การออกเสียง : Gujarati
  Gujarati [hi]
 • การออกเสียง : Algonquin
  Algonquin [en]
 • การออกเสียง : Euskara
  Euskara [eu]
 • การออกเสียง : Samoan
  Samoan [en]
 • การออกเสียง : lombard
  lombard [pl]
 • การออกเสียง : normand
  normand [fr]
 • การออกเสียง : Tok Pisin
  Tok Pisin [en]
 • การออกเสียง : Angevin
  Angevin [oc]
 • การออกเสียง : javanais
  javanais [fr]
 • การออกเสียง : hongrois
  hongrois [fr]
 • การออกเสียง : kado
  kado [ja]
 • การออกเสียง : danois
  danois [fr]
 • การออกเสียง : ancien français
  ancien français [fr]
 • การออกเสียง : moyen français
  moyen français [fr]
 • การออกเสียง : Bosnien
  Bosnien [de]
 • การออกเสียง : Malgache
  Malgache [pt]
 • การออกเสียง : gitan
  gitan [fr]
 • การออกเสียง : gallois
  gallois [fr]
 • การออกเสียง : luo
  luo [la]
 • การออกเสียง : komi
  komi [cs]
 • การออกเสียง : vieux français
  vieux français [fr]
 • การออกเสียง : sranan
  sranan [srn]
 • การออกเสียง : babylonien
  babylonien [fr]
 • การออกเสียง : lapon
  lapon [fr]
 • การออกเสียง : quéchua
  quéchua [pt]
 • การออกเสียง : sindhi
  sindhi [hi]
 • การออกเสียง : Bihari
  Bihari [hu]
 • การออกเสียง : Kirghiz
  Kirghiz [en]
 • การออกเสียง : serbe
  serbe [de]
 • การออกเสียง : setswana
  setswana [fr]
 • การออกเสียง : algérien
  algérien [fr]
 • การออกเสียง : voro
  voro [fi]
 • การออกเสียง : cantonais
  cantonais [fr]
 • การออกเสียง : sarde
  sarde [fr]
 • การออกเสียง : caraïbe
  caraïbe [fr]
 • การออกเสียง : tchèque
  tchèque [fr]
 • การออกเสียง : latin populaire
  latin populaire [fr]
 • การออกเสียง : norvégien
  norvégien [fr]
 • การออกเสียง : finnois
  finnois [fr]
 • การออกเสียง : francique
  francique [fr]
 • การออกเสียง : oriya
  oriya [hi]
 • การออกเสียง : maltais
  maltais [fr]
 • การออกเสียง : laotien
  laotien [fr]
 • การออกเสียง : castillan
  castillan [fr]
 • การออกเสียง : Galicien
  Galicien [da]
 • การออกเสียง : latin moderne
  latin moderne [fr]
 • การออกเสียง : Tatare
  Tatare [fr]
 • การออกเสียง : mixtèque
  mixtèque [fr]
 • การออกเสียง : divehi
  divehi [cs]
 • การออกเสียง : flamand occidental
  flamand occidental [fr]
 • การออกเสียง : malinké
  malinké [fr]
 • การออกเสียง : bosniaque
  bosniaque [fr]
 • การออกเสียง : Lojban
  Lojban [de]
 • การออกเสียง : serbo-croate
  serbo-croate [fr]
 • การออกเสียง : kurde du Nord
  kurde du Nord [fr]
 • การออกเสียง : féroïen
  féroïen [fr]
 • การออกเสียง : persan dari
  persan dari [fr]
 • การออกเสียง : gaélique écossais
  gaélique écossais [fr]
 • การออกเสียง : amară
  amară [ro]
 • การออกเสียง : vieux prussien
  vieux prussien [fr]
 • การออกเสียง : norrois
  norrois [fr]
 • การออกเสียง : tchétchène
  tchétchène [fr]
 • การออกเสียง : Asturien
  Asturien [de]
 • การออกเสียง : féringien
  féringien [fr]
 • การออกเสียง : thaï
  thaï [fr]
 • การออกเสียง : néo-mélanésien
  néo-mélanésien [fr]
 • การออกเสียง : géorgien
  géorgien [fr]
 • การออกเสียง : Bhojpuri
  Bhojpuri [de]
 • การออกเสียง : vieux-slave
  vieux-slave [fr]
 • การออกเสียง : slovaque
  slovaque [fr]
 • การออกเสียง : latin contemporain
  latin contemporain [fr]
 • การออกเสียง : tamoul
  tamoul [fr]
 • การออกเสียง : Ilokano
  Ilokano [ilo]
 • การออกเสียง : Bashkir
  Bashkir [en]
 • การออกเสียง : amuzgo
  amuzgo [pt]
 • การออกเสียง : mirandais
  mirandais [fr]
 • การออกเสียง : islandais
  islandais [fr]
 • การออกเสียง : Slovio
  Slovio [de]
 • การออกเสียง : gaélique irlandais
  gaélique irlandais [fr]
 • การออกเสียง : valencien
  valencien [fr]