หมวดหมู่:

nominativo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnominativo

  • การออกเสียง : nominativo nominativo [pt]