หมวดหมู่:

Nominative – Accusative – Vocative case

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNominative – Accusative – Vocative case