หมวดหมู่:

nome proprio di persona

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnome proprio di persona

 • การออกเสียง : Menandro Menandro [it]
 • การออกเสียง : Odorico Odorico [it]
 • การออกเสียง : Brunetto Brunetto [it]
 • การออกเสียง : Geltrude Geltrude [it]
 • การออกเสียง : Giano Giano [it]
 • การออกเสียง : Giunone Giunone [it]
 • การออกเสียง : Eligio Eligio [it]
 • การออกเสียง : Otello Otello [it]
 • การออกเสียง : Manfredo Manfredo [it]
 • การออกเสียง : Eraclio Eraclio [it]
 • การออกเสียง : Vitaliano Vitaliano [it]
 • การออกเสียง : Ulrico Ulrico [it]
 • การออกเสียง : Ormisda Ormisda [it]
 • การออกเสียง : Pelagio Pelagio [it]
 • การออกเสียง : Folco Folco [it]
 • การออกเสียง : Valdemaro Valdemaro [it]
 • การออกเสียง : Guarniero Guarniero [it]
 • การออกเสียง : Ermanno Ermanno [it]
 • การออกเสียง : angelico angelico [it]
 • การออกเสียง : Floriano Floriano [pt]
 • การออกเสียง : Boleslao Boleslao [it]
 • การออกเสียง : Fiorenza Fiorenza [it]
 • การออกเสียง : Quinziano Quinziano [it]
 • การออกเสียง : marziale marziale [it]
 • การออกเสียง : Pierantonio Pierantonio [it]
 • การออกเสียง : Gisella Gisella [it]
 • การออกเสียง : Silverio Silverio [it]
 • การออกเสียง : Torquato Torquato [it]
 • การออกเสียง : Modoaldo Modoaldo [it]
 • การออกเสียง : Giustina Giustina [it]
 • การออกเสียง : Poppone Poppone [it]
 • การออกเสียง : Zosimo Zosimo [it]
 • การออกเสียง : caraglio caraglio [it]
 • การออกเสียง : Taddeo Taddeo [it]
 • การออกเสียง : Edmonda Edmonda [it]
 • การออกเสียง : Igino Igino [it]
 • การออกเสียง : Memmio Memmio [it]
 • การออกเสียง : Drusiana Drusiana [it]
 • การออกเสียง : Fulvia Fulvia [it]
 • การออกเสียง : Onorio Onorio [it]
 • การออกเสียง : Ponzio Ponzio [it]
 • การออกเสียง : Telesforo Telesforo [it]
 • การออกเสียง : Αλίνα Αλίνα [el]
 • การออกเสียง : Pantaleone Pantaleone [it]
 • การออกเสียง : Nilde Nilde [it]
 • การออกเสียง : Anastasio Anastasio [it]
 • การออกเสียง : Vigilio Vigilio [it]
 • การออกเสียง : volframo volframo [eo]
 • การออกเสียง : Ottaviano Ottaviano [it]
 • การออกเสียง : Tazio Tazio [it]
 • การออกเสียง : Innocenzo Innocenzo [it]
 • การออกเสียง : Oddo Oddo [it]
 • การออกเสียง : Ponziano Ponziano [it]
 • การออกเสียง : Evaldo Evaldo [it]
 • การออกเสียง : Meinardo Meinardo [it]
 • การออกเสียง : Gianangelo Gianangelo [it]
 • การออกเสียง : אוּלׅיסֵּה אוּלׅיסֵּה [he]
 • บันทึกการออกเสียง : Shahrbanoo Shahrbanoo [ps] รอการออกเสียง