• การออกเสียงคำว่า Suzzi Suzzi [it]
  • การออกเสียงคำว่า Forquin Forquin [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Lustosa Lustosa [pt]
  • การออกเสียงคำว่า Geley Geley [fr]
  • การออกเสียงคำว่า marrucho marrucho [gl]
  • การออกเสียงคำว่า Dubosc Dubosc [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Pamponet Pamponet [fr]