• การออกเสียงคำว่า alcalde alcalde [es]
 • การออกเสียงคำว่า navegador navegador [es]
 • การออกเสียงคำว่า cordó cordó [ca]
 • การออกเสียงคำว่า racó racó [ca]
 • การออกเสียงคำว่า monstre monstre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soroll soroll [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ús ús [ca]
 • การออกเสียงคำว่า mot mot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apèndix apèndix [ca]
 • การออกเสียงคำว่า albí albí [ca]
 • การออกเสียงคำว่า municipi municipi [ca]
 • การออกเสียงคำว่า governador governador [pt]
 • การออกเสียงคำว่า príncep príncep [ca]
 • การออกเสียงคำว่า rei rei [pt]
 • การออกเสียงคำว่า embut embut [ca]
 • การออกเสียงคำว่า clamor clamor [en]
 • การออกเสียงคำว่า capità capità [ca]
 • การออกเสียงคำว่า usuari usuari [ca]
 • การออกเสียงคำว่า actuació actuació [ca]
 • การออกเสียงคำว่า trellat trellat [ca]
 • การออกเสียงคำว่า xarot xarot [ca]
 • การออกเสียงคำว่า furt furt [de]
 • การออกเสียงคำว่า assalt assalt [ca]
 • การออกเสียงคำว่า robatori robatori [ca]
 • การออกเสียงคำว่า atracament atracament [ca]
 • การออกเสียงคำว่า novici novici [ca]
 • การออกเสียงคำว่า principiant principiant [ca]
 • การออกเสียงคำว่า estruç estruç [ca]