หมวดหมู่:

nom diminutiu o afèresi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnom diminutiu o afèresi

 • การออกเสียง : sol sol [fr]
 • การออกเสียง : Jan Jan [cs]
 • การออกเสียง : ton ton [de]
 • การออกเสียง : met met [en]
 • การออกเสียง : zona zona [es]
 • การออกเสียง : Lena Lena [en]
 • การออกเสียง : cita cita [es]
 • การออกเสียง : Janet Janet [en]
 • การออกเสียง : sera sera [it]
 • การออกเสียง : Lina Lina [de]
 • การออกเสียง : Tina Tina [es]
 • การออกเสียง : cela cela [fr]
 • การออกเสียง : tonic tonic [en]
 • การออกเสียง : mena mena [es]
 • การออกเสียง : Iona Iona [ca]
 • การออกเสียง : mila mila [oc]
 • การออกเสียง : bela bela [eo]
 • การออกเสียง : ger ger [ro]
 • การออกเสียง : Laia Laia [ca]
 • การออกเสียง : fel fel [hu]
 • การออกเสียง : lau lau [eu]
 • การออกเสียง : gé [ga]
 • การออกเสียง : Magda Magda [de]
 • การออกเสียง : Toni Toni [hr]
 • การออกเสียง : Cinto Cinto [pt]
 • การออกเสียง : Josefina Josefina [ca]
 • การออกเสียง : mand mand [da]
 • การออกเสียง : nasi nasi [pt]
 • การออกเสียง : pep pep [en]
 • การออกเสียง : guida guida [sv]
 • การออกเสียง : tori tori [fi]
 • การออกเสียง : Pepa Pepa [ca]
 • การออกเสียง : Xico Xico [es]
 • การออกเสียง : Tino Tino [es]
 • การออกเสียง : tià tià [oc]
 • การออกเสียง : Tiana Tiana [ca]
 • การออกเสียง : Minguet Minguet [fr]
 • การออกเสียง : fina fina [es]
 • การออกเสียง : xita xita [mt]
 • การออกเสียง : sendo sendo [pt]
 • การออกเสียง : deri deri [tr]
 • การออกเสียง : deu deu [ca]
 • การออกเสียง : pó [pt]
 • การออกเสียง : tasar tasar [es]
 • การออกเสียง : cila cila [pt]
 • การออกเสียง : Jep Jep [ca]
 • การออกเสียง : veva veva [sv]
 • การออกเสียง : triu triu [cs]
 • การออกเสียง : tana tana [it]
 • การออกเสียง : tonya tonya [ca]
 • การออกเสียง : Ximo Ximo [ca]
 • การออกเสียง : Colau Colau [ca]
 • การออกเสียง : Cesc Cesc [ca]
 • การออกเสียง : Lari Lari [fi]
 • การออกเสียง : Cesca Cesca [de]
 • การออกเสียง : felet felet [sv]
 • การออกเสียง : bros bros [is]
 • การออกเสียง : Serrat Serrat [ca]
 • การออกเสียง : mià mià [oc]
 • การออกเสียง : sebi sebi [eo]
 • การออกเสียง : Xesca Xesca [ca]
 • การออกเสียง : Xanet Xanet [ca]
 • การออกเสียง : Poldo Poldo [it]
 • การออกเสียง : Montserrateta Montserrateta [ca]
 • การออกเสียง : Tòfol Tòfol [ca]
 • การออกเสียง : Jaumic Jaumic [ca]
 • การออกเสียง : Ximoi Ximoi [ca]
 • การออกเสียง : Sindo Sindo [ca]
 • การออกเสียง : Xicoi Xicoi [ca]
 • การออกเสียง : Sumpteta Sumpteta [ca]
 • การออกเสียง : Quelones Quelones [ca]
 • การออกเสียง : Pepeta Pepeta [ca]
 • การออกเสียง : Finona Finona [ca]
 • การออกเสียง : Quim Quim [ca]
 • การออกเสียง : Tinet Tinet [ca]
 • การออกเสียง : Beló Beló [ca]
 • การออกเสียง : Cisca Cisca [ca]
 • การออกเสียง : Xandri Xandri [ca]
 • การออกเสียง : Vador Vador [ca]
 • การออกเสียง : Sidret Sidret [ca]
 • การออกเสียง : Cenç Cenç [ca]
 • การออกเสียง : Pepet Pepet [ca]
 • การออกเสียง : Laions Laions [ca]
 • การออกเสียง : Joanic Joanic [ca]
 • การออกเสียง : Miquelic Miquelic [ca]
 • การออกเสียง : Cià Cià [ca]
 • การออกเสียง : Quel Queló Quel Queló [ca]
 • การออกเสียง : Ciset Ciset [ca]
 • การออกเสียง : Bieló Bieló [ca]
 • การออกเสียง : Rateta Rateta [ca]
 • การออกเสียง : Tista Tista [ca]
 • การออกเสียง : Vadoret Vadoret [ca]
 • การออกเสียง : Ximet Ximet [ca]
 • การออกเสียง : Cisquet Cisquet [ca]
 • การออกเสียง : Cintet Cintet [ca]
 • การออกเสียง : Josepona Josepona [ca]
 • การออกเสียง : Finota Finota [ca]
 • การออกเสียง : Feló Feló [ca]
 • การออกเสียง : Mengol Mengol [ca]
 • การออกเสียง : Tonet Tonet [ca]