• การออกเสียงคำว่า Edward Prescott Edward Prescott [en]
 • การออกเสียงคำว่า George Akerlof George Akerlof [en]
 • การออกเสียงคำว่า T. S. Eliot T. S. Eliot [en]
 • การออกเสียงคำว่า Paul Dirac Paul Dirac [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ernest Rutherford Ernest Rutherford [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Stearns Eliot Thomas Stearns Eliot [en]
 • การออกเสียงคำว่า Paul Krugman Paul Krugman [en]
 • การออกเสียงคำว่า Higgs boson Higgs boson [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ernest Hemingway Ernest Hemingway [en]
 • การออกเสียงคำว่า Max Perutz Max Perutz [en]
 • การออกเสียงคำว่า noblistka noblistka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Boris Pasternak Boris Pasternak [en]
 • การออกเสียงคำว่า François Englert François Englert [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Peter Higgs Peter Higgs [en]
 • การออกเสียงคำว่า Wilhelm Conrad Röntgen Wilhelm Conrad Röntgen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Peter Medawar Peter Medawar [en]
 • การออกเสียงคำว่า Henryk Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า sława sława [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Dorothy Hodgkin Dorothy Hodgkin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gerard 't Hooft Gerard 't Hooft [en]
 • การออกเสียงคำว่า Герард ’т Хоофт Герард ’т Хоофт [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Felix Bloch Felix Bloch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hans von Euler-Chelpin Hans von Euler-Chelpin [de]
 • การออกเสียงคำว่า Emil Adolf von Behring Emil Adolf von Behring [de]
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich Hermann Robert Koch Heinrich Hermann Robert Koch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Rudolf Ludwig Mößbauer Rudolf Ludwig Mößbauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Christian Matthias Theodor Mommsen Christian Matthias Theodor Mommsen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Albert Abraham Michelson Albert Abraham Michelson [de]
 • การออกเสียงคำว่า Albrecht Kossel Albrecht Kossel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Stark Johannes Stark [de]