หมวดหมู่:

no need to...

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงno need to...

  • การออกเสียง : 唔使 唔使 [yue]
  • การออกเสียง : 唔使啦 唔使啦 [yue]