หมวดหมู่:

nimisõna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnimisõna

 • การออกเสียง : pini pini [x-tp]
 • การออกเสียง : pudsunudsija pudsunudsija [vro]
 • การออกเสียง : miis miis [vro]
 • การออกเสียง : kirjutuslaud kirjutuslaud [et]
 • การออกเสียง : naanõ naanõ [vro]
 • การออกเสียง : tütrik tütrik [vro]
 • การออกเสียง : päts päts [et]
 • การออกเสียง : öömaja öömaja [et]
 • การออกเสียง : poiskõnõ poiskõnõ [vro]
 • การออกเสียง : hürrümürrü hürrümürrü [vro]
 • การออกเสียง : lumemees lumemees [et]
 • การออกเสียง : rüäjüväserbähtüs rüäjüväserbähtüs [vro]
 • การออกเสียง : vibu vibu [et]
 • การออกเสียง : pütäl' pütäl' [vro]
 • การออกเสียง : väits' väits' [vro]
 • การออกเสียง : hämmätüs hämmätüs [vro]