หมวดหมู่:

niedorozwój

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงniedorozwój

  • การออกเสียง : debilny debilny [pl]
  • การออกเสียง : niedorozwojowy niedorozwojowy [pl]
  • การออกเสียง : skarlały skarlały [pl]