หมวดหมู่:

Nie ~ z nim

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNie ~ z nim

  • การออกเสียง : dyskutuj dyskutuj [pl]